AFA

L’AFA Escola Carlit és una associació sense afany de lucre formada per les famílies de l’escola Carlit que té com a missió contribuir a la millora de la qualitat del sistema educatiu públic i de les condicions d’escolarització dels i les alumnes del centre. El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col· laboració amb els sectors de la comunitat educativa.
ELS OBJECTIUS SON:

A) Promoure la intervenció de les famílies

B) Donar suport i assistència a les famílies i tutors/es membres de l’Associació

C) Cooperar en les activitats educatives de l’escola

D) Presentar i proposar al Consell Escolar programes d’activitats complementàries, visites, viatges, menjadors i colònies, així com participar en la seva realització

E) Vetllar pel manteniment i millora de la qualitat de l’ensenyament en el marc de la defensa de l’escola pública

F) Programar i realitzar activitats pròpies de l’Associació

G) Informar als membres de l’Associació de les activitats

H) Realitzar activitats culturals i de formació de les famílies, organitzant-ne també d’altres de tipus, esportiu i recreatiu, per l’esbarjo dels associats.

ORGANITZACIÓ:

ASSEMBLEA DE SÒCIES. És l’òrgan sobirà de l’AFA. És l’espai on totes les sòcies es reuneixen per intercanviar, obtenir informació, debatre i impulsar acords per fer possible l’assoliment de la missió de l’entitat.

JUNTA DIRECTIVA. S’encarrega de la representació i la gestió diària de l’entitat. És l’encarregada de coordinar les activitats i iniciatives que s’ajustin als objectius de l’associació.

Actualment LA JUNTA DE L’AFA LA FORMEN:

  • Presidenta : Montse Barriga
  • Vicepresident: Joan Palet
  • Tresorera  : Xesca Gómez
  • Secretària : Eva Ferro

Pots contactar amb la junta a junta.afa.carlit@gmail.com

COMISSIONS DE TREBALL. Grups de treball d’àmbits específics.

Ser sòcia de l’AFA son 54€ anuals per família. Permet la quota reduïda d’acollida matinal i la participació en les activitats extraescolars organitzades per l’AFA.

ACTIVITATS LÚDIQUES

CARNESTOLTES

L’AFA del Carlit conjuntament amb les famílies de 6è varen organitzar la festa de carnestoltes amb un taller de disfresses i una festa al patí de l’escola.

DIADA DE SANT JORDI

En la diada de Sant Jordi es fa l’intercanvi de llibres. Uns dies abans els nens i nenes de l’escola porten llibres i els canvien per un tiquet.

El dia de l’intercanvi amb el tiquet poden agafarel llibre que més els hi agradi.

FESTA FI DE CURS

La festa de fi de curs és organitzada per les famílies de sisè amb el suport de l’AFA.

La festa s’organtiza al voltant d’un sopar on participen gairebé totes les famílies i on es fa el comiat dels alumnes de 6è.

Veniu-hi! Dedicant una mica de temps i participant amb l’AFA millorem, coneixem i compartim el dia a dia de l’educació del nostres fills i filles.
ENTRE TOTS I TOTES FEM ESCOLA!