Actualitat

General

ACTA DE L’ASSEMBLEA – 8 DE JUNY DE 2022

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA ESCOLA CARLIT A 8 DE JUNY DE 2022

A la ciutat de Barcelona, el dia 8 de Juny de 2022 a les 16:45h, es celebra l’assemblea de sòcies de l’AFA de l’escola Carlit.

 

1.  APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR

S’aprova l’acta de l’assemblea anterior per 14 vots a favor (en aquell moment 14 famílies a la reunió votant).

 

2.  RENOVACIÓ PARCIAL DE LA JUNTA

L’Eva Ferro s’ofereix com secretària i la Xesca Gómez s’ofereix com a tresorera.

La Montse explica que ella es presentarà com a presidenta i el Joan com a vicepresident compartint les funcions, sense posar tot el pes a la presidència, sinó repartit entre presidència i vicepresidència.

També comenta que es realitzarà una junta més oberta amb vocals de cada comissió per millorar la comunicació i participar entre totes en el dia a dia de la junta.

La Sheila entra com a vocal i l’Albert Pérez es manté, la resta de vocals de les comissions es formalitzaran abans de començar el nou curs, un cop actualitzades les comissions.

Per tant, la junta estarà formada per presidència, vicepresidència, tresoreria, secretariat i vuit vocals.

Es vota l’aprovació de la nova junta amb 17 vots a favor de 17 famílies en aquell moment.

 

3.  ACTUALITZACIÓ COMISSIONS

Es proposa fusionar les comissions Entorns escolars i Natura, la Montse surt de la comissió, es mantenen la resta de persones de les dos comissions i entren la Helen i la Sarah.

Comissió futur queda dissolta.

Comissió Comunicació surt el Marc Garcia i entra la Marta Quadrat. La Patricia Vaquero es planteja entrar a la comissió d’extraescolars.

 

4.  TANCAMENT ECONÒMIC CURS 21-22

S’ha enviat per mail a les famílies el tancament econòmic del curs.

La Montse com a tresorera comenta les variacions que hem tingut respecte al pressupost inicial. Concretament els guanys de la venda de samarretes.

De despeses no pressupostades vam tenir la xerrada de pantalles i han pujat les despeses bancàries pels moviments de canvi de banc.

Hem gastat menys en monitoratge d’assemblees del que estava previst.

 

5.  CUIDAM 6è

Els de 6è han gastat tots els diners que els hi quedaven entre festa, colònies, etc. Aquí queda tancat el tema del Cuida’m.

 

6.  SUBVENCIÓ 2022 AJUNTAMENT DE BARCELONA

Ens han atorgat 1600€, es van demanar 4577,50€.

Projecte: “L’AFA com a mitjà per a la participació i millora en la comunitat educativa”.

 

7.  CASALET EN JORNADA INTENSIVA

Es reprèn la proposta de ser sòcia de l’AFA per a poder fer ús de les acollides de tarda quan hi ha jornades intensives al desembre i juny.

Votació, 19 vots a favor de 19 famílies votant en aquest moment.

 

8.  QUOTES ESPORÀDICS NO SÒCIES AFA

Es comenta fixar el preu de l’acollida per esporàdics per a famílies no sòcies a 6,38€

Actualment 4€ a no sòcies i 3,30€ a sòcies. (3,38€ l’any que ve per pujada dels salaris al sector de lleure).

Votació, 19 vots a favor de 19 famílies votant en aquest moment.

 

9.  COMISSIÓ EXTRAESCOLARS

Es presenta la graella d’extraescolars del curs vinent.

S’ha canviat l’empresa d’anglès que ja està funcionant des de gener. A costura s’ha fet un nou curs per infants més petits.

A piscina es canvia al club natació Barceloneta CNAB, hi ha un compromís trimestral que vol dir que l’autocar i el monitoratge sí s’ha de pagar si et dones de baixa perquè està contractat, no la quota pròpiament de la piscina.

Des d’extraescolars s’han posat en contacte amb Joc Viu que agrada molt als infants i es mirarà a traves de l’AEE per poder demanar beques. Els professionals i materials seran de Joc Viu.

Es comenta el tema de poder fer extraescolars al migdia. La comissió d’extraescolars explica que l’escola va decidir no fer extraescolars al migdia per un tema de personal (un responsable per obrir la porta, atendre els professors, etc.) i la situació donada pel Covid.

Comissió menjador comenta que amb el canvi d’empresa s’intentarà millorar l’espai migdia i que es realitzin els programes d’activitats i amb un projecte educatiu sòlid.

 

10.  COLÒNIES CURS 22-23

S’explica com ha anat històricament des de 2016.

Després del Covid l’escola no va fer colònies i l’AFA va organitzar per qui volgués de 1er a 6è.

Aquest curs l’escola ha decidit fer de 1er a 6è per tots els nens.

Al darrer Consell Escolar s’ha decidit que l’any vinent tornarien a ser a final de cada cicle P5, 2on, 4rt i 6è.

Els arguments son per falta de recursos humans i que hi ha famílies que no tenen recursos econòmics per anar cada any.

L’AFA proposa que tornaríem a fer enquesta per si les famílies volen organitzar colònies als cursos que es queden sense de manera privada amb Fundesplai.

Es comentarà en el proper consell escolar que amb aquesta modificació s’està fomentant la discriminació de determinats infants al privatitzar les colònies en determinats cursos i la possibilitat de fer colònies amb p5 (2022-2023) el curs que l’any que ve farà 1er que ha patit aquest canvi i es queda dos cursos sense colònies (actual p5 no han fet, a 1r del curs vinent ja no en faran).

 

11.  PRECS I PREGUNTES

Comissió inclusió recorda que demà 9 de juny hi ha una concentració a la porta de l’escola a les 8:45h per reivindicar l’escola inclusiva. Es faran fotos dels infants amb l’eslògan i es farà un pòster amb elles.

Va començar l’acció l’escola Fructuós i s’han afegit la resta d’escoles del barri. S’ha comunicat a la premsa i han confirmat el seu interès.

 

12.  ASSISTÈNCIA PER CURSOS A L’ASSEMBLEA

Hem assistit a la reunió 20 famílies (representant 33 infants).

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que jo, la Secretària, n’estenc la present acta amb el vist i plau de la Presidenta.

 

La Secretària La Presidenta Susana Pérez del Estal Sheila Garcia Puig

General

FESTA DE BENVINGUDA

Aquest divendres, 16 de setembre, us esperem al pati de l’escola, de 16.30h a 18.30h, per celebrar la festa de benvinguda del nou curs 22-23. Hi haurà berenar, música i moltes activitats per fer. Us esperem!

General

CINE A LA FRESCA

Cine a la fresca el divendres 10 de juny a les 21h al pati del Carlit.

Un curt: Fiestasaurus Rex

Una pel.lícula: Jurassic Park

General

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA DE L’ESCOLA CARLIT A…

A la ciutat de Barcelona, el dia 29 d’Abril de 2022 a les 17:00h, es celebra l’assemblea de sòcies de l’AFA de l’escola Carlit, presencial a l’auditori de l’escola.

1. APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR
S’aprova l’acta de l’assemblea anterior per 22 vots a favor i 1 abstenció (en aquell moment 23 famílies a la reunió votant).
2. RENOVACIÓ PARCIAL DE LA JUNTA
La Sheila informa que ella i la Susana no continuaran a la junta el curs vinent i es demanen voluntàries per incorporar-se a la junta.
3. ACCIONS PER REDUIR EL DÈFICIT PRESSUPOSTARI
Es comenta el dèficit pressupostari i les accions que s’estan realitzant com el canviar de banc, venta de samarretes, etc., però igualment falten diners a l’AFA. Es presenten els pressupostos deficitaris dels darrers 3 anys. Una de les dades que més impacten és el tema del número de sòcies que els últims anys han baixat molt. La Sheila presenta les dues mesures que des de la junta s’han plantejat per reduir
despeses i augmentar ingressos.
Mesura 1: Es proposa pujar la quota de sòcies de l’AFA.
S’han estudiat diverses opcions però el més equilibrat és pujar a 60€ a totes les famílies independentment del número de fills i filles.
Es comenta la importància d’explicar a totes les famílies, que organitza i gestiona l’AFA.
Mesura 2: Els horaris de coordinació de la Miriam. Les hores que la Miriam dedica a l’AFA son 10 setmanals i aquesta és la despesa més
elevada que tenim com a AFA. El curs vinent encara augmentarà més perquè hi haurà una pujada de sou a tot el personal de lleure del 2,5% i també afecta el començar abans el curs al setembre.
La proposta és mantenir les hores setmanals els mesos que impliquen més feina de gestió de l’AFA que son setembre, octubre, maig i juny, inici i final de curs.
La resta de mesos es reduiria la seva jornada com a coordinadora de l’AFA a 7h setmanals, amb això reduiríem 1377,46€ el pressupost.
Aquesta mesura ja s’ha parlat amb la Miriam i ho ha entès i acceptat bé.
Amb aquetes dues mesures cobriríem el pressupost deficitari actual.
Es vota i s’aprova per 25 vots a favor i 2 abstencions de 27 famílies votant en aquest moment.
Es proposa vincular ser sòcia de l’AFA per fer ús del casalet de juny i darrera dia del primer trimestre (allargament de jornada intensiva). Es comenta fer la votació ara mateix aquesta iniciativa, finalment es deixa la votació per la següent assemblea de cara
a implantar la mesura el curs vinent.
Es presenten els horaris de feina de l’AFA de la Miriam d’aquest curs i pel proper curs 2022-2023.
Es recorda la importància de respectar aquests horaris per a fer consultes i/o reunions amb la Miriam, tan siguin famílies en particular com les comissions.
Es recalca que l’horari de 11h a 15h la Miriam treballa com a directora de menjador i no com a coordinadora de l’AFA.
4. COMISSIÓ MENJADOR: CANVI D’EMPRESA
L’Albert Perez de comissió menjador explica la situació del menjador i espai migdia.
A l’entrar la nova comissió explica que Pere Tarrés no ha presentat el projecte educatiu, no estan complint amb les substitucions, no estan supervisant el monitoratge i el material va arribar al febrer i estava incomplert.
Arcasa al menjador sí que està donant un projecte sòlid, s’està fent una bona supervisió, aporta el material estipulat i existeixen uns informes sobre l’estat de la cuina.
Es comenta el mal funcionament del forn i rentaplats. Arcasa es va fer càrrec de la reparació del rentaplats. Hi ha diverses coses a la cuina que no funcionen correctament i Consorci ho té comunicat però no responen.
Es consulta qui es l’encarregat legal de fer aquestes reparacions, s’informa que el Consorci.
La comissió va fer un sondeig al mercat i van demanar referències d’altres empreses. De les 4 que es van recomanar, quan se’ls hi van plantejar la realitat de l’escola, aquestes no podien assolir el servei a una escola d’una sola línia i amb molta necessitat de vetlladors.
Arcasa i FPT va comentar que ells sí tenen aquesta capacitat d’inversió en un pla a llarg termini amb una vinculació mínima de 2 anys. Quan estava tot parlat que milloraria van succeir diversos problemes amb substituts de monitors, incidents greus dels que FPT no va explicar res a la comissió.
Arribats a aquest punt es va tornar a parlar amb Arcasa i van informar que ells estan creixent a les escoles amb un pacte de no agressió a FPT.
Arcasa ens envia una proposta del servei integral per a l’escola amb subrogació de tot el personal.
També a l’acollida matinal, de cara al curs vinent, Arcasa manifesta que es farà càrrec del segon monitor en cas de necessitat per NEE.
5. COMISSIO INCLUSIÓ
Informa dels avenços que s’estan fent a nivell d’inclusió.
Les AFAs solen enfocar el tema de la inclusió des de una perspectiva legal, apel·lant a les diferents lleis en vigor que no s’estan complint.
Des de la coordinadora de les AFAs de la dreta de l’Eixample es detecta que no s’està aplicant bé la llei i el decret d’inclusió, que depèn molt de la sensibilitat de cada escola.
El cas del Carlit no és el cas general, en moltes escoles als infants amb NEE no els deixen fer excursions, menjador, colònies, etc.
No només amb necessitats físiques, també trastorns de conducte, risc exclusió, altes capacitats, etc.
Es va fer una reunió amb l’AFFAC explicant les diferents realitats als centres i es va arribar a la conclusió que la demanda i la mobilització es farà extensiva a tota Catalunya.
S’ha adjudicat una proposta pressupostària de l’AFFAC per aquest tema de comunicació i sensibilització de cara al curs 2022-2023.
6. COMISSIÓ CULTURA
Es necessiten voluntaris i voluntàries per a formar part de la comissió, ara mateix hi ha una persona i es necessiten mans.
7. PRECS I PREGUNTES
Es pregunta si i haurà sopar de final de curs, es comenta que si n’ hi haurà.
Es pregunta per l’Angeleta Ferrer ,si s’ha fet alguna cosa per tenir-lo com institut adscrit.
S’informa que al ser única escola afectada realment tenim poca força per reclamar i que des de Consorci no donen opció a cap modificació actualment.
8. ASSISTÈNCIA PER CURSOS A L’ASSEMBLEA
Hem assistit a la reunió 28 famílies (representant 46 infants).
I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que jo, la Secretària, n’estenc la present acta amb el vist i plau de la Presidenta.

La Secretària

Susana Pérez del Estal

La Presidenta

Sheila Garcia Puig

General

TOTS I TOTES SOM ESPECIALS

Tots i totes som especials.

L’escola Carlit i les famílies lluitem perquè l’escola sigui inclusiva i de qualitat.

Dijous 09 de juny de 2022 de 08.45h a 09.15h davant de l’escola.

General

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA DE L’ESCOLA CARLIT A…

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA DE L’ESCOLA CARLIT A 17 DE FEBRER DE 2022

A la ciutat de Barcelona, el dia 17 de Febrer de 2022 a les 21:00h, es celebra l’assemblea de sòcies de l’AFA de l’escola Carlit, mitjançant Meet.

1. APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIORS’aprova l’acta de l’assemblea anterior per 9 vots a favor i 1 abstencions (en aquell moment 10 persones a la reunió votant).

2. PRESENTACIÓ DE SUBVENCIONS
La Montse com a tresorera explica la subvenció que s’ha demanat que ja està presentada de 4500€ aproximadament i que en els propers dies es presentarà la justificació.
La Clara Edo explica que de cara a aquest curs no s’ha demanat la subvenció de patis i el que s’ha fet és recolzar a l’escola en unes subvencions que gestiona l’escola per aconseguir inversió en el pati.

3. CONSELL ESCOLAR
Les Representants del Consell Escolar expliquen que des de fa dos consells la comunicació a les famílies ha canviat perquè des de inspecció i per confidencialitat tota la comunicació serà a través del butlletí que ja s’està enviant.
La comissió Fem xarxa ha demanat a altres escoles que expliquin com fan aquesta comunicació a les seves escoles. Dilluns tenen una reunió i comentaran aquesta qüestió.

4. ACOLLIDA MATINAL: CASUÍSTICA NECESSITATS MONITORATGE.
La Sheila explica la situació actual a l’acollida, la baixada d’infants usuaris del servei pel Covid, que l’any passat la Pere Tarrés no ens van treure un monitor perquè no van poder per contracte però aquest any sí perquè eren pocs usuaris. Aquest curs, per primera vegada a l’acollida, ens hem trobt amb un infant de NEE que necessita un vetllador/a.
Explica tot lo que s’ha fet des de la junta per resoldre aquesta situació: reunions amb la FPT, buscar beques per infants amb NEE que ens han informat que no apliquen a
l’acollida, es va buscar monitors en pràctiques però no va ser possible, s’ha parlat amb l’escola demanant ajuda i ens van dir que no podien per falta de recursos. També es va consultar a l’AFFAC per demanar si havia alguna subvenció i es va enviar instancia al consorci per demanar més hores del vetllador de l’infant amb NEE, ens ho van denegar tot perquè no és horari reglat.
S’informa que hem allargat el segon monitor tot el que hem pogut, controlant els infants que van fixes i els esporàdics.
Es planteja l’opció de fer una activitat homologada en aquest horari perquè aleshores es poden demanar beques. Es parlarà amb l’AEE per preguntar aquesta opció.

5. PRESSUPOSTOS DEFICITARIS AFA : PROPOSTES DE MILLORA.
La Sheila explica que cada any tenim un pressupost deficitari i que sempre falten diners, el cost més gran que tenim és el sou de la Miriam.
La Montse com a tresorera explica totes les coses que s’han pensat per millorar les finances de l’AFA les que hem pensat son pujar la quota, que fa anys que no es puja, o repercutir una quota més elevada a les famílies amb més fills a l’escola.
Es preguntarà a altres escoles com fan el tema de quotes a la reunió de dilluns amb altres escoles.
També es planteja l’opció per captar més famílies de fer algun tipus de campanya perquè les famílies es facin sòcies. Donar visibilitat a la feina que es fa a l’AFA, les comissions, etc.
Es comenta que l’altra manera de reduir el pressupost es reduir les hores de AFA de la Miriam, estem estudiant el contracte per reduir o compactar les hores de la Miriam si és viable.
S’ha consultat si és possible fer obligatori pagar l’AFA a les famílies usuàries del menjador però ens han dit que no és possible.
Es comenta l’opció de fer algun tipus de butlletí o informació per explicar totes les coses que fa l’AFA en el dia a dia per donar visibilitat.
També es comenta que fer les assemblees presencials ajuda a que la gent vagi i participi i la Sheila informa que aquesta és la intenció de cara a futures assemblees.
Es parla també de la importància de penjar cartells informant de l’AFA i la Sheila comenta que a la propera reunió amb la direcció comentarem l’opció de tornar a penjar informació a la vitrina, etc.

6. TRASPÀS REUNIÓ INTERCOMISSIONS
La Clara Edo explica que a la darrera reunió eren molt poca gent i es van parlar unes possibles actuacions per millorar les finances de l AFA.
Es va parlar de la festa de Carnestoltes si es podria vendre menjar o beguda, que a la festa de la primavera es podria vendre llavors o alguna cosa així a l’entrada i per Sant Jordi fer una paradeta de roses o sorteig de llibres i vendre paperetes.
També es va plantejar fer samarretes del Carlit i vendre-les.

7. JORNADA PORTES OBERTES 2022
L’equip directiu ens han convidat a l’AFA a assistir el dimarts 22 a la jornada de Portes Obertes pel nou curs.
En representació de l’AFA Anirà la Montse i la Núria Mur s’ofereix a acompanyar-la.

8. COMISSIÓ FEM XARXA I COMISSIÓ INCLUSIÓ : CREACIÓ DEL GRUP DE TREBALL SOBRE INCLUSIÓ AMB ALTRES ESCOLES.
Fem xarxa explica que totes les escoles estan a la mateixa situació de falta de recursos en el tema d’inclusió. A la darrera reunió de fem xarxa es va convidar a les comissions de inclusió de les diferents escoles.
Comissió inclusió explica que el decret d’inclusió no penja de cap llei i això fa que estigui coix. Com creuen que aquest problema afecta a tota Barcelona no només al districte s’estan posant en contacte amb les altres coordinadores de Barcelona i fer una mobilització a nivell ciutat perquè no pot ser que els infants amb NEE estiguin a expenses de les AFA.
El pla és anar a Consorci, a l’administració, al síndic, altres entitats que treballen amb gent amb discapacitat i destacar que això afecta a tots els infants, docents i famílies.

9. COMISSIÓ CULTURA : CARNESTOLTES 2022.
Comissió cultura explica que han enviat l’enquesta i han participat un 20% de famílies.
Diumenge 6 de Març serà la festa de carnestoltes al pati de l’escola.
Estan treballant en la comunicació de la festa, es farà un petit concurs i petites coses per que la gent vegi que es tornen a fer coses des de cultura.
Es demanaran voluntaris per organitzar, per la música, etc.
Es plantejaran i acabaran de decidir si la comissió vendrà a la festa menjar i/o beguda.

10. COMISSIÓ EXTRAESCOLARS : ACTIVITAT PISCINA.
Extraescolars explica que s’han estat movent i estan molt contentes d’informar que han trobat una piscina alternativa pel curs vinent. És el CNAB i hi ha opció amb el mateix dia i horari actual i opció a ampliar el número d’infants sense problema.
La Laia de comissió extraescolars projecta les dades i els preus i les famílies en general es mostren molt contentes amb la proposta.
La Sheila comenta que a nivell contractes que arribi a la junta per fer-ho tot correctament encara que està clar que farem el canvi.
També s’informa que al gener ha sortit a P3 un grup d’anglès amb una acadèmia nova.

11. PRECS I PREGUNTES.
Es comenta si es pot preguntar si a l’espai migdia els infants poden anar junts al pati gran, comissió menjador informa que ja s’ha comentat.
S’informa que les famílies que fan l’extraescolar de Joc Creatiu estan molt contentes amb la gestió que s’ha fet en cas de confinament. Es comenta el tema de consell de delegades, que s’ha convocat una nova reunió i diverses famílies no acaben d’entendre la finalitat. Es tornarà a treure aquest tema de la finalitat del consell de delegades a les reunions junta/escola i a les reunions de consell escolar.

12. ASSISTÈNCIA PER CURSOS A L’ASSEMBLEA
Hem assistit a la reunió 18 persones (representant 30 infants).

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que jo, la Secretària, n’estenc la present acta amb el vist i plau de la Presidenta.
La Secretària La Presidenta
Susana Pérez del Estal Sheila Garcia Puig

General

VAGA

ATENCIÓ!

Dues convocatòries de vaga: Dimarts 29 i Dimecres 30 de març.

FAMÍLIES X LA VAGA EDUCATIVA:

Dimarts 29 de març a les 17:30h a Pl Urquinaona 6, Consorci d’Educació

DECRET D’INCLUSIÓ:

Dimecres 30 de març a les 11:30h a Via Augusta 202-206, Departament d’Educació