Actualitat

General

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA DE L’ESCOLA CARLIT A…

A la ciutat de Barcelona, el dia 15 d’octubre de 2021 a les 21:00h, es celebra l’assemblea de sòcies de l’AFA de l’escola Carlit, mitjançant Meet.

1. APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR
S’aprova l’acta de l’assemblea anterior per 13 vots a favor i 2 abstencions (en aquell moment 15 persones a la reunió votant).

2. PRESSUPOST ECONÒMIC CURS 2021-2022.
La Montse, tresorera de l’AFA, presenta el pressupost per al nou curs 2021-22.
Una família demana informació sobre el saldo disponible que té l’AFA dels diners del Cuida’m i la partida que tenen disponible el grup de 6è.
La Montse explica que primer s’està presentant el pressupost del curs i que on es reflexa la informació que està demanant és al l’estat de comtes que es presenta a continuació.
Feta l’aclaració es vota i s’aprova el pressupost amb 25 vots a favor i 7 abstencions, en aquell moment 32 persones votant.

3. TRASPÀS CONSELL ESCOLAR.
La Mònica, com a representant del Consell Escolar, explica per a les famílies de P3 que és el consell escolar.
Informa que al darrer consell del dia 10 de Setembre no vam poder assistir ni els representants de les famílies ni de l’AFA.
Facilita la informació que l’escola ha fet arribar d’aquest consell que és el pla d’obertura del curs.

S’informa del proper consell escolar per dimecres vinent 20 d’Octubre i dels temes que es tractaran.
Informa que en breu hi haurà eleccions al consell escolar i que s’han de presentar mínim dos persones perquè dos de les representants han de deixar el càrrec.

4. COMISSIÓ MENJADOR.
La Sheila com a comissió menjador explica que aquest curs hem tornat al número de comensals d’abans de la pandèmia, uns 195/200 infants.
Informa que actualment tenim 10 grups amb 10 monitors, una coordinadora i 3 vetlladors. A partir de dilluns comença un nou vetllador.
Comenta que la comissió de menjador, junt amb inclusió, continua lluitant pel tema vetlladors i NEE, per mantenir els vetlladors que es necessiten.
La Cristina explica la situació de l’útima reunió entre les comissions menjador, inclusió i direcció de l’escola. L’escola va penjar la trucada i va donar per finalitzada la reunió sense donar més opcions a parlar a les comissions.
Diferents famílies expressen la seva opinió sobre aquest tema amb la direcció de l’escola amb diferents punts de vista.

5. VOTACIÓ TAULETES INNOVAMAT.

La junta informa que vam preguntar a l’escola sobre el tema de l’aportació econòmica que ens sol·licitaven per comprar tauletes per l’Innovamat i no hem tingut resposta fins la data.

La Sheila explica que algunes famílies ens han informat que a les reunions de curs s’ha comunicat que ja han comprat les tauletes. Hem preguntat a l’escola i ens han respòs que les tauletes ja estan comprades i mentre les reben faran servir les de CRP (centre recurs pedagògic en préstec).

Per aquest motiu no es votarà la compra de tauletes ja que no tenim evidència que necessitin els diners.

Algunes famílies plantegen el tema de la implantació de l’Innovamat, que l’escola ha pres la decisió d’implantar aquest sistema sense comunicar i explicar a les famílies el perquè d’aquest canvi, com funciona, que té de millor, etc.

Una família demana més informació sobre els resultats de les proves de competències i es planteja quina influència tindrà aquest nou sistema en els resultats de competències matemàtiques.

6. COMISSIONS MIXTES.
La Sheila comenta el document enviat a l’escola sobre la creació de les comissions mixtes i, que com encara no tenim resposta per part de l’escola, no podem votar sobre les comissions mixtes.
Una família diu que al document que s’ha fet arribar no veu la implicació per part de l’escola que era lo que s’esperava ja que ells van proposar el tema de comissions mixtes.
Una altra família explica que potser no ens hauríem de fixar tant en documents, etc., que és millor veure si funcionen i tirar les coses endavant.
En el cas de patis i inclusió es necessari que siguin mixtes i que potser les persones que formen una comissió haurien de tenir més pes en aquesta decisió si consideren que la feina anirà millor treballant conjuntament.
Una sòcia explica que en el tema d’extraescolars sempre s’han reunit la comissió d’extraescolars amb l’escola per la coordinació de les activitats, que sempre han tingut bona entesa amb l’equip directiu per coordinar activitats, espais, etc. L’escola dóna feedback, assessorament, etc.
Una família comenta que comissions mixtes ja hi ha hagut anteriorment, per exemple biblioteca, camí amic, i que només funcionen si l’escola s’implica molt.

Varies famílies exposen les seves opinions sobre la conveniència o no de les comissions mixtes, sobretot a extraescolars i sobre les comissions que ja van ser mixtes i van morir pel camí (biblioteca, hort, camí amic etc.).

7. RESULTATS ENQUESTA REALITZACIÓ ASSEMBLEES AFA.
Es presenten resultats de l’enquesta realitzada als membres de l’AFA sobre les assemblees.
Entre l’opció de presencial i virtual va guanyar presencial però per poca diferència i la junta ha pensat que lo millor serà, alternar reunions virtuals i presencials.
Sobre el dia de la setmana més escollit per les assemblees va ser el divendres i l’horari van quedar gairebé empatats la tarda i la nit. Les presencials seran els divendres tarda i les virtuals divendres nit.

8. COMISSIÓ PATIS.
La comissió patis recorda que ens van concedir la subvenció de 500€ i que aquesta subvenció, ja que no arriba el pressupost per fer les reformes desitjades, es destinarà a material pel pati.
L’AFA aportarà 500€ complementaris a la subvenció ja que la normativa d’aquests tipus d’ajuts així ho estipula.
En paral·lel es demanarà al Consorci el “Transformem patis” per aconseguir una subvenció major per fer millores més grans al pati.
La comissió comenta que dels punts crítics que havia al pati s’ha resolt un, un forat que havia on podien caure els infants, i queden pendents de resoldre pel Consorci els altres com per exemple els forats que connecten el pati gran amb el parc.
Una sòcia pregunta si amb tot el tema de “Transformem patis” es reaprofitarà lo que van proposar i votar els infants el curs passat. La comissió informa que sempre s’ha plantejat com un procés participatiu i aquest recull, si aconseguim la subvenció es
tindrà present i tothom podrà dir la seva.

9. COMISSIÓ ENTORNS ESCOLARS.
La Montse, com a comissió Entorns escolars, explica que aquest curs es seguiran fent els talls de carrers i que s’està decidint amb la resta d’escoles quin seria el millor dia, seran talls mensuals.
Hi ha intenció de fer-ho coincidir amb altres escoles ubicades al carrer Roger de Flor per tenir més ressò.
Es demana la col·laboració i participació de la resta de famílies, que vinguin als talls quan ens vagin informant de les dates.

10. PRECS I PREGUNTES.
L’Àlex informa que tots i totes els participants de la comissió cultura deixen la comissió i ‘s’ha de renovar els participants, es demana si algú s’anima a participar.

Una família de P3 informa que hi ha famílies que son noves a l’escola que mai han vist l’escola per dintre per les restricció de la pandèmia, demana si es pot comentar a l’escola perquè mirin de fer visites en grups reduïts o com considerin.
Es comenta que a al reunió d’infantil va sortir el tema i l’escola va dir que ho tenia present.

Una altra família comenta que també estaria bé veure les millores que s’han fet al menjador (menjador nou). Es proposa fer un vídeo per a les famílies.

11. ASSISTÈNCIA PER CURSOS A L’ASSEMBLEA
Hem assistit a la reunió 37 persones (representant 59 infants).

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que jo, la Secretària, n’estenc la present acta amb el vist i plau de la Presidenta.

La Secretària > Susana Pérez del Estal

La Presidenta > Sheila Garcia Puig

General

BENVINGUDES FAMILIES!

Benvingudes a aquest nou inici de curs 2021 – 2022!

Esperem que aquest any la pandèmia no ens faci tant la gitza, esperem trobar-vos a les reunions que fem, però sobretot que puguem recuperar les activitats que fèiem a l’AFA!

Adjuntem la carta de benvinguda de part de la presidenta de l’AFA:

Benvolgudes famílies,
En nom de tota la junta i la resta de membres de l’AFA us desitgem un bon inici de curs i us donem la benvinguda a totes aquelles famílies que per primera vegada s’incorporen aquest any a l’escola!
Venim d’un període que ha estat complicat però iniciem aquest nou curs il·lusionats, optimistes i plens d’energia, per a què a poc a poc puguem tornar a reprendre totes les activitats que fèiem des de l’AFA. Des de l’AFA Carlit, seguirem treballant i fent propostes engrescadores a les que esperem que us sumeu al llarg del proper curs escolar.
Us animem a totes i tots a acostar-vos a l’associació per conèixer tota la tasca que s’hi desenvolupa i aprofitem també per convidar-vos a prendre part activa de l’AFA, ja que sempre ens falten mans per col·laborar. Com ja sabeu, tothom té cabuda a la nostra associació i estem sempre oberts a noves idees i propostes que sumin i ens ajudin a dinamitzar l’AFA.
Per a totes aquelles famílies nouvingudes, ben aviat rebreu una invitació per a assistir a una reunió informativa i de presentació per part de la Junta de l’AFA. No hi podeu faltar, us esperem amb els braços oberts!
I sobretot, tinguem present que totes les famílies som importants per a l’associació. Col·laborem en benefici dels infants, formem part de la comunitat educativa pública i podem dir la nostra en les assembles. Dedicant una mica de temps i participant amb l’AFA millorem, coneixem i compartim el dia a dia de l’educació del nostres fills i filles. L’AFA Escola Carlit és una associació sense afany de lucre formada per les famílies de l’escola Carlit.
Iniciem el curs 2021-2022 amb totes les energies possibles, no hi podeu faltar!
Us hi esperem a totes!!

Benvingudes al Carlit!

Una abraçada,
Sheila, presidenta de l’AFA Carlit

General

BENVINGUT P3!

Benvingut P3!

Adjunt deixem el PDF de presentació de l’AFA per qualsevol dubte o consulta.

Recordeu que l’AFA:

· Gestiona el servei d’acollidadel matí

· Gestiona el servei de menjador (cuina pròpia), amb coordinació amb l’escola.

· Organitza i fa el seguiment de les extraescolars

· També en col·laboració amb l’AEE s’organitza el casal d’estiu: juny, juliol i setembre.

· Atén i canalitza les inquietuds o iniciatives de les famílies relacionades amb l’escola.

· A través de les seves comissions organitza activitats com la festa de Benvinguda a P3 o activitas per St Jordi.

· Promou les connexionsentre les famílies, les altres escoles públiques i, en definitiva, amb tota la comunitat educativa.

Si teniu qualsevol dubte o problema amb el Menjador o l’acollida podeu escriure a la Míriam: afacarlit@gmail.com

Si teniu algun dubte sobre extraescolars de l’AEE podeu escriure al coordinador Miquel Àngel: miquel@ae-eixample.cat

presentació AFA_baixa

Ens veiem a l’escola!

General

PREN NOTA!

Benvolgudes famílies,

Esperem que estigueu bé i que ja ho tingueu tot a punt per començar les noves aventures d’aquest curs!
Us fem arribar el pla d’obertura del curs 21/22 que ha estat aprovat al Consell Escolar.
Si teniu qualsevol dubte o problema amb el Menjador o l’acollida podeu escriure a la Míriam: afacarlit@gmail.com
Si teniu algun dubte sobre extraescolars de l’AEE podeu escriure al coordinador Miquel Àngel: miquel@ae-eixample.cat
Ens veiem el dilluns a l’escola!

 

General

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA DE L’ESCOLA CARLIT A…

A la ciutat de Barcelona, el dia 18 de Juny de 2021 a les 20:30h, es celebra l’assemblea de sòcies de l’AFA de l’escola Carlit 1988, mitjançant Meet.

1.       APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR

S’aprova l’acta de l’assemblea anterior per 9 vots a favor (en aquell moment 9 persones a la reunió votant).

2.       TANCAMENT ECONÒMIC CURS 2020-2021

Es presenta el tancament econòmic del curs i s’expliquen les diferents despeses i ingressos.

Es consulta el concepte “Monitors extres…” , la  Sandra aclareix que és el sou de la Ainhoa que, durant la baixa de la Miriam, feia les hores de la tarda que no estava la Judith.

Es consulta el concepte despeses bancàries, s’explica que ens van canviar el tipus de compte al no tenir ingressos per l’aturada a les extraescolars.

S’informa que a 5è curs li quedaran 1283,17€ del Cuida’m pel curs 2021-22.

Es pregunta sobre pressupost de patis i es torna a explicar projecte pati i PAM/PAD.

3.       RENOVACIÓ PARCIAL JUNTA.

S’ofereix la posició de tresorera i s’ofereix la Montse Barriga. Es gestionaran els papers de canvi de junta per afegir-la.

4.       TRASPÀS REUNIÓ EQUIP DIRECTIU : COMISSIONS MIXTES, EXTRAESCOLARS, JA NEDO, PROJECTE PANTALLES A 5È, DESPATX AFA.

La Sheila fa el traspàs d’informació de la darrera reunió entre escola i junta de l‘AFA.

S’informa del canvi d’ubicació del despatx de l’AFA, la junta va donar el Ok amb el vistiplau de la Miriam.

Sobre el “Ja nedo” l’escola va informar que es continuarà fent.

S’informa de la creació d’una Comissió permanent per tal de poder aprovar les extraescolars dels curs vinent abans del Consell escolar.

Es comenta que ens van explicar el projecte de 5è sobre l’ús de pantalles i que ens van sol·licitar col·laboració per fer xerrades sobre aquest tema. La junta vam estar d’acord en col·laborar amb xerrades primer sobre aquest tema que demana l’escola i més endavant mirar temes que interessin a les famílies i fer xerrades trimestrals.

La Sheila explica la proposta de l’escola de crear comissions mixtes, en principi menjador, extraescolars, pati i inclusió.

Una família pregunta si serien hores dels professors o és col·laboració.

Les famílies expliquen les seves objeccions i dubtes i la junta aclareix els dubtes.

Algunes famílies son reticents a que l’escola participi i opini en temes com extraescolars.

Algunes persones que han treballat abans en comissions mixtes amb l’escola  diuen que la seva experiència no és molt positiva.

La Clara E. explica que en el cas d’inclusió la comissió ja va néixer amb intenció que fos mixta, en principi no es va fer però des d’inclusió sí li veuen tot el sentit i explica que a patis també s’està col·laborant actualment.

També es comenta que en el cas de menjador i extraescolars les decisions que pren l’escola afecten al menjador o a les extraescolars, d’aquesta manera en comissions mixtes podrien ajudar a buscar solucions.

Una família pregunta si només serien aquestes quatre o si nosaltres podríem proposar una comissió mixta nova, com biblioteca per exemple.

Una altra família comenta el seu neguit per si els esforços dels professors van a les comissions en comtes d’anar a millorar el nivell educatiu.

El Joan explica que el que ens han plantejat no té res a veure amb això, que és una proposta que s’ha de treballar i valorar, que hi ha un document de treball que s’ha d’elaborar conjuntament on quedi tot reflectit.

S’exposa que una de les finalitats és que com a comissió mixta es por tenir més força en determinades negociacions amb empreses externes.

La junta proposa preparar el document entre escola i AFA, compartir-lo i votar a la propera reunió o comentar el document i els acords en la següent reunió abans de votar.

5.               CESSIÓ GESTIÓ MENJADOR.

Des de la junta s’ha buscat informació amb l’AFFAC sobre la cessió de menjador però pensem que encara no tenim suficient informació com per portar el tema a votació.

El Joan explica que també es un tema de terminis que si sortís en votació que cedim la gestió a l’escola,  l’escola ho ha de licitar i no estaríem a temps pel curs vinent. Aquest debat s’ha de tornar a tenir el 1er trimestre 21/22 per valorar la cessió pel curs següent.

La junta explica que si al consell escolar diem que no volem la gestió se la queda l’escola sí o sí perquè el menjador ha de seguir funcionant.

Una família pensa que seria imprudent negar-nos a gestionar, que millor seguir els canals correctes com ha explicat el Joan i que cedint la gestió perdríem  tota la informació, visió i poder de decisió.

Una altra família diu que si acceptem la gestió del menjador la podem acceptar fins a la data X que es pugui tornar a fer aquesta licitació. Si en aquest procés s’ha creat una comissió mixta que funcioni i ens agradi a les famílies perfecte, sinó podrem tornar a valorar si volem aquesta responsabilitat com a AFA.

Es planteja la possibilitat de votar si fem la cessió o no, però es comenta que aquest tema no s’ha votat mai, sempre s’ha donat per suposat.

Es decideix aplaçar les decisions fins tenir tota la informació i valorar com es planteja la comissió mixta.

6.       COMISSIÓ PATI : PAM/PAD

La Clara E. recorda la votació PAM/PAD, fa crida a votar i explica que a la propera reunió amb els resultats es plantejaran les possibles opcions.

7.       COMISSIÓ INCLUSIÓ : VOTACIÓ ADHESIÓ AL MOVIMENT EN CONTRA DEL CANVI DE TIPOLOGIA DE COMPLEXITAT.

La Clara E. explica que educació està traient recursos a centres d’alta complexitat perquè s’estan basant en dades de 2018.

Proposen si en adherim al moviment que reivindica que no es facin aquestes retallades. La Clara comenta que se’ns ha demanat com a AFA que ens adherim i participem en les mobilitzacions.

Es vota l’adhesió i s’aprova amb 15 sí i  1 no (16 famílies votant).

8.   COMISSIÓ FEM XARXA : MATRÍCULA VIVA, RETALLADES.

La Clara Q. explica que han obtingut una segona reunió dintre de dues setmanes amb el consorci pel tema de les adscripcions d’instituts i tema d’inclusió (les retallades comentades, tema matrícula viva, etc.)

Comenta que a nivell d’inclusió és clau aprestar a nivell de recursos humans i econòmics

Una família pregunta si podem saber quin % de matrícula viva tenim com per demanar un recurs d’acollida.

Fem xarxa explica que a partir de 3er es comptabilitzen els infants que necessiten l’aula d’acollida, han de ser mínim 8 infants, de llocs concrets i que donen el recurs per l’any següent. Pot passar que aquests infants marxin, que n’arribin més, etc.

L’any passat l’escola ho va demanar i li van donar una dotació extra de mig professor per donar suport.

9.   COMISSIÓ ENTORNS ESCOLARS.

La comissió explica que estan molt contentes amb els resultats dels dos talls i que de cara all curs vinents es preparen mes coses.

Per difusió s’ha enviat una enquesta a tots els grups per recopilar dades per poder reivindicar amb dades reals de les famílies.

La comissió explica el pressupost del que va disposar pels talls en que es va gastar els diners.

10.    PRECS I PREGUNTES.

Unes famílies comenten que encara no es te resposta al tema de si es barrejaran grups el curs que ve.

Es comenten les tres opcions possibles de cara al curs que ve, i que de les diferents opcions que hi ha que podrien preguntar a les famílies en el moment que s’estan canviant criteris pedagògics.

La Sheila explica que ja ho vam plantejar a la reunió de la junta amb l’escola per tema menjador, acollida, etc.,  i que ens van dir que encara no tenien el pla definitiu, que a infantil si es queda la heterogeneïtat i a primària quan tinguin el pla ens informaran. Que les entrades i sortides si preveuen que serien esglaonades.

La Sheila diu que al Consell tornaran a treure el tema per si hi ha novetats.

Es comenta que la classe de 6è farà una petita festa d’acomiadament en privat per tema Co-vid al pati, i volen agrair a l’AFA l’equip de so i la pantalla.

Una família  proposa anar dimarts 22 a les 19:00h a la tarda al parc a aplaudir/acomiadar als infants de 6è, s’acorda que sí i comunicació informarà a les famílies per fer crida a qui vulgui participar.

11.            ASSISTÈNCIA PER CURSOS A L’ASSEMBLEA

Hem assistit a la reunió 18 persones (representant 30 infants).

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que jo, la Secretària, n’estenc la present acta amb el vist i plau de la Presidenta.

 

La Secretària                                                                            La Presidenta

Susana Pérez del Estal                                                           Sheila Garcia Puig

 

General

Fem patis escolars coeducatius, naturalitzats i comunitaris

El projecte Fem patis escolars coeducatius, naturalitzats i comunitaris” s’inicia amb la unió de sis escoles i associacions de famílies de l’Eixample dret que compartim una mirada respectuosa i amable cap a l’infant. Neix de la necessitat d’impulsar la transformació dels nostres patis per aconseguir que siguin més naturalitzats, coeducatius, inclusius i comunitaris, tal i com indica el propi títol del projecte, aprofitant així el màxim potencial educatiu i lúdic dels espais de pati. És necessària la creació de zones específiques de joc més diverses, creatives, accessibles i inclusives.

L’objectiu principal seria, doncs, millorar i diversificar les oportunitats de joc i activitats a l’espai públic ja que està constatat que tenen amplis beneficis en el desenvolupament de la infància i incideix directament en la salut i la vida comunitària.

Els patis de les escoles tenen diferents usos: des de ser un espai valuós d’aprenentatge i convivència a l’escola fins a usos diversos per a tota la comunitat i el veïnat. És per això que aquest projecte promou la creació de patis comunitaris que ofereixin diversitat d’ambients i reptes lúdics i creatius, que garanteixin el contacte amb el verd i la natura, que tinguin una distribució equilibrada dels espais i que siguin confortables, funcionals i connectats amb l’entorn.

Del 10 al 20 de Juny dona’ns suport!

Més informació a: www.afacarlit.cat/patis