Actualitat

General

Resum de la reunió APORTACIONS a l’AVANTPROJECTE del pati

Aquest passat dijous, dia 23 de febrer, ens vam reunir els representants dels agents implicats en la transformació del pati del Carlit:

– Direcció
– Representants de l’equip docent
– Representants de l’AFA
– Representant d’extraescolars
– Representant de la Direcció d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona
– Equip d’arquitectes

Malauradament la Representatnt de menjador no va poder assistir, ni tampoc els infants.

Es van posar sobre la taula totes les aportacions que s’havien rebut per part de tots els agents implicats. Es van buscar solucions per poder encaixar les peticions de totes les parts, en la mesura del possible. Finalment, es van arribar a uns acords que es recullen al document adjunt (que ens van fer arribar divendres a darrera hora). No hi ha cap plànol perquè, com ja va passar a l’anterior reunió de treball, tot es va parlar i no es va dibuixar res. Enentem que a la propera reunió ens presentaràn un plànol fina del projecte on es recullin tots els punts exposats.

Per part de la comissió vam posar sobre la taula tot el que se’ns havia comunicat i que ja havíem presentat dies abans.
L’escola va mostrar interès a trobar una solució al fet que les extraescolars es poguessin fer com fins ara, vistes les inquietuds exposades per algunes famílies. I van presentant alternatives al Miquel Àngel (que va escoltar atentament), sense perdre de vista, però els punts crítics que havien plantejat en anteriors acords.
Per part de l’AEE, el Miquel Àngel no va plantejar cap altra proposta, més que la que entenem que ja havia passat per escrit a Consorci. Totes les modificacions alternatives que es van proposar se li va consultar, de manera directa, per saber si resolien en part els problemes que s’havien exposat. Pel que va semblar, els canvis suggerits li van semblar si més no acceptables.

Tot el que vam anotar els representants de la comissió considerem que queda ben recollit al document aquí adjunt.
Només afegir que respecte al tema de les ombres ens van aclarir:
1) Que els arbres seran de 20 cm de perímetre de tronc (no són molt grans, però tampoc un pal d’escombra).
2) Que la instal·lació de cables o estructures similars per penjar tendals queda totalment descartada per la perillositat que, ens van dir
que, comportaven donada la naturalesa del nostre pati (tan gran).
3) Davant la insistent preocupació de zones desprotegides d’ombra es va deixar anotat la possibilitat d’instal·lar una pèrgola (com diu el document adjunt). Tot en funció del pressupost.

Acords tercera reunió Escola Carlit

El proper dijous 30 de març tindrem una nova reunió, us anirem informant.

Per recordar tots els passos que s’han seguit fins ara, ho podeu consultar a la pàgina de transformem els patis, dins d’aquest lloc web:

http://afacarlit.cat/transformem-patis/ ‎

General

Resum de la reunió AVANTPROJECTE del pati

Aquest passat dijous, dia 2 de febrer, ens vam reunir tots els representants dels agents implicats en la transformació del pati del Carlit:

– Direcció
– Representants de l’equip docent
– Representants de l’AFA
– Representant d’extraescolars
– Representant de menjador
– Representants dels infants de l’escola
– Representant de la Direcció d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona
– Equip d’arquitectes

A partir de totes les propostes que abans de Nadal es van fer, l’equip d’arquitectes va elaborar un avantprojecte que se’ns van presentar. Es va plantejar una nova distribució del pati i es va debatre certs aspectes que els arquitectes volien acabar de perfilar. Un cop escoltades les aportacions de tots els agents implicats, es van arribar a uns acords i van quedar per definir alguns aspectes pels quals tenim 7 dies (fins dijous dia 9 de febrer) per presentar les nostres aportacions.

PODEU ESCRIURE LES VOSTRES APORTACIONS AL MAIL DE LA COMISSIÓ: patis@afacarlit.cat

Acords als quals s’ha arribat sobre l’avantprojecte:

• Es redueixi aproximadament un 30% de la superfície de la pista i s’elimina el paviment dur del lateral per posar sauló i arbrat. Generant així un espai més natural que suposa un 40% de la zona de pati.
• Es treu pintura i elements de pista futbol gran (línies, porteries, etc.).
• Es crea una pista de multiesports (bàsquet i futbol) dissenyada entre els dos pals de llum del pati gran que creix cap a la grada i cap al mur de formigó. I s’instal·len porteries i cistelles de bàsquet que queden fixes a terra.
• A la paret que queda a la dreta de la pista multiesports es crea un rocòdrom i es planteja la possibilitat (depenent del pressupost) de posar terra de cautxú.
• A la zona de pista que queda a l’esquerra de la pista multiesports es planteja pintar propostes de joc (carrils per fer curses, laberints, jocs motrius…)
• S’incorpora una caseta de fusta com a magatzem al costat del rocòdrom per guardar material del pati.
• S’incorporen jocs d’aigua a la franja lateral on es troba el mur de formigó.
• Es manté l’hamaca/gronxador més o menys a la zona on està actualment.
• S’incorporen taules de pícnic mòbils per poder esmorzar, però que a la vegada no treguin espai de joc.
• S’està d’acord amb la proposta de tapar els forats del mur de formigó (que donen al parc) amb vidres translúcids (exemple de Gran via passat plaça de les Glòries).
• Per ajustar-nos al pressupost del qual disposem, s’acorda centrar tota la intervenció en el pati gran. Es planteja la idea de crear un pati per a tots els infants (infantil i primària), deixant el pati del primer pis com un espai de treball i/oactivitats a l’aire lliure. Les intervencions que l’avantprojecte plantejava per al pati del primer pis eren bàsicament: la reparació de la font, instal·lar un endoll, crear una petita àgora i instal·lar taules d’hort. Les dues primeres intervencions s’intentaran mantenir dins del projecte. L’escola i l’AFA accepten estudiar la proposta de taules d’hort i es mostren disposades que les petites actuacions a les quals s’ha renunciat quedin sobre la taula per executar en futures accions.

• S’acorda el plantat d’arbres a tota la zona de sauló, i d’arbustos grans. Generant així molts espais d’ombres.
• S’ubica una grada de fusta de tres nivells d’esglaons a costat i costat amb una jardinera a la part superior per a plantes petites. Que fa de separador entre la zona de pista i la zona de sauló, i es genera un nou espai de trobada.
• S’instal·larà un sistema de rec automàtic.
• L’escola es compromet a fer-se càrrec del plantatge de plantes petites a les jardineres.
• Es restaura la part perimetral de la grada amb noves jardineres.

Temes que han quedat oberts i al que ens emplacen a què donem la nostra opinió:

• Fer arribar propostes d’elements de joc per infants per la zona de sauló: casetes, amagatalls, jocs d’aigua, etc.
• Fer arribar propostes d’elements de joc per pintar a la part de pista que no és multiesport: carrils per fer curses, laberints, jocs motrius…
• Es demana incorporar elements de parets sensorials als laterals del pati gran. Es poden fer propostes.
• Es demana fer forats a la part de pista que no és multiesport per posar pals de vòlei (que es podran guardar a la caseta de material).
• Queda pendent per part dels arquitectes resoldre el canal d’aigua que quedaria molt proper de la pista.
• Fer arribar propostes de tipus d’arbres a incorporar al pati.

Seguidament, adjuntem dos plànols: un on es mostra de l’estructura actual del pati i un altre on hem plasmat les idees que hem intentat exposar en l’anterior escrit.

Cal remarcar que aquest plànol no se’ns ha facilitat per part de l’equip d’arquitectes sinó que és un esbós aproximat que hem fet des de la comissió per intentar què sigui més clar per a tothom. Les mides no estan definides, així com tampoc els jocs, tant de l’espai naturalitzat com de la pista (pintat a terra). Aquest és un dels punts sobre el que, fins dijous dia 9, podem fer les nostres aportacions o suggeriments. Tant en format escrit com adjuntant fotografies que trobem explicatives del que volem.

Dir també que es va posar especial èmfasi en el fet que les pistes esportives complissin les mides reglamentàries.

El plano final, el podrem veure quan es presenti el Projecte definitiu.

pati-actual

pati-prop

 

Per recordar tots els passos que s’han seguit fins ara, ho podeu consultar a la pàgina de transformem els patis, dins d’aquest lloc web:

http://afacarlit.cat/transformem-patis/ ‎

General

Les famílies ens mobilitzem per a l’Educació Inclusiva

Aquest dimarts 24 de gener es celebra el Dia de l’Educació i des de la campanya “Jo també hi vull anar” farem diverses accions per reivindicar una educació que no deixi enrere a ningú, perquè si no és inclusiva no és educació.

Des de la comissió d’inclusió del Carlit us animem a donar suport a la campanya a través de les xarxes socials fent-vos una foto portant una sabata diferent a cada peu , i acompanyant-la amb algún dels hastags següents:
#Jo TambéHiVullAnar
#JoTambéVullAnarAClasse
#JoTambéVullAnarAlMenjador
#JoTambéVullAnarDeColònies
#JoTambéVullAnarALesExtraescolars

A més us seguim animant a entrar al lloc web de l’aFFac per estar informades de com va la campanya i adherir-vos  amb un simple click al botó : https://affac.cat/affac/jo-tambe/

General

ACTA DE L’ASSEMBLEA extraordinaria – 23 DE NOVEMBRE DE…

A la ciutat de Barcelona, el dia 23 de Novembre de 2022 a les 21:00, es celebra l’assemblea de socis de l’AFA del Col·legi Públic Carlit, mitjançant Meet.

 

  1. GESTIÓ SERVEI MENJADOR 22-23

La presidenta i el vicepresident de la Junta AFA Carlit fan una breu introducció i expliquen el funcionament de la gestió del menjador a les escoles públiques.

Posteriorment, la comissió menjador fa una explicació de la situació actual del servei de menjador i espai migdia. S’exposa la situació contractual actual i millores efectuades a la cuina. Per últim es fa una breu explicació del funcionament del dia a dia i la relació entre el proveïdor del servei, coordinadora AFA, escola i comissió menjador AFA.

Diverses famílies plantegen qüestions sobre el funcionament del menjador, que responen les famílies membres de la comissió menjador.

Fetes les aclaracions es procedeix a votar ja que cal autoritzar a la presidenta de l’AFA per a què signi l’assumpció de la gestió del servei del menjador per part de l’AFA per al curs 2023-2024.

S’aprova la gestió del servei menjador per part de l’AFA durant el proper curs 23-24 per 26 vots a favor i 5 vots en contra (en aquell moment 32 famílies a la reunió votant), 1 abstenció.

 

  1. ASSISTÈNCIA PER CURSOS A L’ASSEMBLEA

 

Hem assistit a la reunió famílies (representant infants).

 

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que jo, la Secretària, estenc la present acta amb el vist i plau de la Presidenta.

 

La Secretària                                                                            La Presidenta

 

Eva Ferro Valbuena                                                                 Montse Barriga

General

ACTA DE L’ASSEMBLEA – 18 D’OCTUBRE DE 2022

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA DEL COL·LEGI PÚBLIC CARLIT A 18 D’OCTUBRE DE 2022

 

A la ciutat de Barcelona, el dia 18 d’Octubre de 2022 a les 17:00, es celebra l’assemblea de socis de l’AFA del Col·legi Públic Carlit.

 

1.      APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR

S’aprova l’acta de l’assemblea anterior per 23 vots a favor (en aquell moment 27 famílies a la reunió votant), 4 abstencions.

2.     ACTUALITZACIÓ COMISSIONS

Es presenten les comissions, definint els seus integrants i els vocals.

Famílies noves demanen conèixer millor les comissions per poder formar-ne part, es fa un breu resum i es desenvoluparà amb més detall seguidament.

3.     Situació actual AFA

Es mostra la situació actual de l’AFA en xifres indicant els números de famílies i infants que son sòcies de l’Afa, número d’infants que fan ús de l’acollida, les extraescolars i el menjador.

 

4.     Presentació i aprovació del pressupost del curs 22/23
5.     S’ha enviat prèviament per mail a les famílies el pressupost econòmic del curs 22-23.

La tresorera presenta el pressupost per al nou curs 2022-23 detallant l’expectativa d’ingressos pel curs actual i les despeses.

Segons la previsió aquest any es tancarà amb un saldo positiu.

Una família pregunta si la despesa de 200 euros per pagar les Dj’s a la festa de benvinguda conjunta amb l’escola es repetirà cada any, i també per què no es va informar a tot l’Afa de la idea, no del cost. La tresorera i la presidenta indiquen que no ha de ser repetitiva, si no que es va decidir de forma puntual per a la festa de benvinguda d’enguany ja que semblava una proposta interessant i educativa pels infants, que l’escola va proposar i la junta va acceptar, informant prèviament a les comissions de l’AFA.

No obstant, la presidenta exposa que d’ara endavant en cas de sorgir una situació semblant, es mirarà la manera d’informar prèviament.

Un altre família consulta si la subvenció de l’Ajuntament és a fons perdut i la tresorera aclareix que si.

En relació al saldo sobrant segons la previsió, hi ha diverses propostes que s’estudiaran i valoraran per tractar en properes assemblees.

La Junta recorda que el saldo sobrant es una previsió i no és real, comissió comunicació fa constar que han de fer una despesa en un taulell d’anuncis i no està contemplat en el pressupost.

Fets els aclariments es vota i s’aprova el pressupost amb 25 vots a favor i 2 abstencions, en aquell moment 27 famílies votant.

 

6.     Activitats AFA durant el curs 22/23

Durant aquest any es proposa fer conjuntament amb l’escola la festa de benvinguda, el carnestoltes i la festa de la primavera.

Lligat amb aquestes activitats la comissió cultura presenta la seva proposta.

 

7.     Comissió Cultura

Comissió cultura presenta les festes de caire cultural que es tenen previst per aquest any.

S’havia previst fer Castanyada/Halloween però no estem a temps.

Es proposa recuperar la festa dels drets dels infants, suspesa durant el covid. Anteriorment es va fer en cap de setmana.

També es proposa fer conjuntament carnestoltes amb l’escola i posteriorment unir-nos a la rua del barri i allargar la festa. Es parlarà amb Cor Eixample i amb l’escola per veure com organitzar-ho.

Per Sant Jordi es proposa fer un tall de carrer per fer intercanvi de llibres i altres activitats per determinar, a la vegada que es deixaria un espai a la venda que preparin les famílies de 6è, amb les quals caldrà coordinar-se durant el curs en qualsevol activitat que es proposi.

També es preveu la de primavera.

I per últim el cinema a la fresca. Projectar pel·lícules al pati amb bon temps, de cara al maig. La idea és fer-ne dos, una a l’inici i una altra al final de curs. Es recorda que s’ha de demanar permís a l’ajuntament pel tema soroll.

 

8.     Comissió Patis

Aquest any es reformarà el pati mitjançant un projecte del consorci i l’Ajuntament de Barcelona amb un pressupost per centre de 215.000€, ja que el Carlit ha estat un dels 17 centres escollit sobre els 30 presentats.

La comissió exposa les parts que intervindran i l’agenda d’esdeveniments.

Una família pregunta si serà el pati únicament o també terrasses. Encara està per definir.

S’aclareix que referent al casal d’estiu, hi ha diverses opcions, endarrerir l’inici de les obres, poc probable per part del consorci, unir-nos al casal d’estiu d’un altre escola via AFA’S o fer casal d’estiu a un altre escola o espai on l’AEE organitza el casal.

A la propera reunió es preveu tenir totes les opcions sobre la taula per decidir.

 

9.     Comissió Inclusió

Es presenta i s’explica la campanya amb l’aFFac, es denuncia la manca de desplegament del Decret (150/2017) i es treballa la sensibilització amb diferents accions al territori per sensibilitzar a tota la comunitat educativa ja que és un tema que afecta a TOTS els infants.

Les accions legals que s’estan duent a terme son la denúncia en plana internacional i la demanda contenciós administrativa per denunciar el no desplegament del decret. Es una campanya sostinguda durant tot el curs i en tot el territori.

S’informa de les accions i actes on s’ha participat i dels propers esdeveniments on s’intervindrà com a AFA.

10.  Comissió Fem Xarxa

Les integrants de la Comissió informen que estan en comunicació amb altres escoles. Es vol fer una enquesta per recollir opinions relacionades amb l’acollida de tarda al mes de setembre, i poder valorar activitats juny i setembre, tenint en compte la implicació de l’escola i el procés d’adaptació de P3. Recalquen que interessa que participi tota la comunitat educativa per tal de valorar monitoratge i vetlladores NEE i altres activitats.

Per altra banda, també estan tractant amb les coordinadores el projecte Patis ja que hi ha escoles que ha han participat en aquest projecte i per valorar la seva experiència.

Informen que fan reunions cada mes en una escola diferent. La propera serà al Tabor.

Junta demana un feedback d’aquestes reunions. La comissió valorarà la millor manera de comunicar els assumptes tractats, be mitjançant l’enviament d’un email o compartint l’acta, prèvia consulta a la coordinadora en relació a la possibilitat de compartir acta.

11.  Comissió Entorns Escolars

S’explica que estem adherits a la revolta escolar i les dinàmiques dels talls de carrer. Es defineix fer talls trimestrals, fer pocs i de bona qualitat, ja que s’han de preparar amb 10 dies d’antelació.

S’informa que ens hem adherit al manifest contra la calor a les aules com a AFA, i per part de l’escola no tenim informació si s’ha adherit.

Es demanen idees i propostes per millorar la qualitat de l’entorn parc a l’entrada escola.

12.  Comissió Comunicació

Donaran suport general per fer comunicacions de festes, esdeveniments i altres matèries d’interès per a l’AFA.

Fan crida pel manteniment de la web, fer publicacions i mantenir les xarxes socials. S’informa que s’ha reactivat el Twitter. A la propera reunió es tractara quin tipus de comunicacions es poden compartir.

Hi ha missatges formals que es comuniquen via difusió però es valora positivament un espai on publicar altres missatges.

Per últim informen que referent a l’expositor de l’entrada el presentaran a l’AFA quan ho tinguin presentat i validat per l’escola.

 

13.  PRECS I PREGUNTES

Davant del dubte en relació al casalet de juny l’anterior presidenta de l’AFA confirma que en als papers d’inscripció d’AFA ja s’indica que per fer ús del casalet s’ha de ser sòcia de l’AFA. Per tant tothom està informat. Famílies noves i antigues.

Una família sol·licita que es pregunti a l’escola per a quin públic van destinades les festes conjuntes, principalment per saber si poden entrar ex famílies de l’escola, per després prendre una decisió com a AFA sobre si estem d’acord en limitar l’entrada exclusivament a les famílies actuals del Carlit. Es decideix deixar aquest punt per debatre a la propera assemblea.

Una família exposa un dubte sobre el material del que disposen els infants a l’espai migdia. S’indica que a la propera assemblea es presentarà la graella d’activitats i els materials amb els que compten per fer les activitats.

En quant a les proposta de què fer amb el possible saldo sobrant segons el pressupost presentat hi ha diverses propostes:

  • Vàries famílies demanen destinar-ne una part a ajudar famílies, siguin o no del AFA, per a les colònies. Es comenta que en el consell escolar es va dir que no es poden fer colònies cada any per problemes econòmics de famílies i perquè no hi ha prou docents per acompanyar els infants. Des de la Junta es demana informació al consell escolar per saber de quina dimensió estem parlant (número de famílies i possible cost, i aclarir la possible manca de docents per sortir de colònies).
  • Una família exposa que hi ha nens que no poden fer extraescolars per un tema econòmic també. S’informa que hi ha ajudes públiques per extraescolars però per colònies no, i que si volem que hi pugui haver ajudes a les extraescolars de l’AFA s’haurien d’obrir al barri i homologar-les per poder optar a aquests ajuts també. Es votarà aquest punt a la pròxima assemblea.

 

14.  ASSISTÈNCIA PER CURSOS A L’ASSEMBLEA

Hem assistit a la reunió 27 famílies (representant 46 infants).

 

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que jo, la Secretària, estenc la present acta amb el vist i plau de la Presidenta.

 

La Secretària                                                                            La Presidenta

 

Eva Ferro Valbuena                                                                 Montse Barriga