Actualitat

General

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA – 9 D’OCTUBRE DE…

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA DEL COL·LEGI PÚBLIC CARLIT 1988

A 9 D’OCTUBRE DE 2020

 

A la ciutat de Barcelona, el dia 9 d’octubre a les 21:00h, es celebra l’assemblea de socis de l’AFA del Col·legi Públic Carlit 1988, mitjançant Meet.

1. TANCAMENT ECONÒMIC CURS 2019-2020

Es presenta el tancament del pressupost del curs 2019-20. La previsió inicial era negativa, però finalment amb l’estalvi del no pagament de quotes de coordinadora i monitors, degut al confinament, queda positiu.

S’informa que s’ha concedit l’ajuda demanada per al curs 2019-20, per un import de 1600€.

2. PRESSUPOST CURS 2020-2021

Es presenta el pressupost per al curs 2020-21. La previsió per a aquest curs és negativa, degut a la baixa inscripció de socis a l’AFA.

Les diferents Comissions no demanen pressupost de cara a aquest curs.

S’aprova el pressupost per 12 vots a favor i 1 abstenció.

3. RENOVACIÓ PARCIAL JUNTA

Es comunica que l’Àlex Muñoz (Vicepresident) i l’Attma Castaño (Secretària) deixen la Junta. Es demana si es presenten voluntaris per substituir aquestes posicions i proposar-ho a la propera reunió.

Es farà difusió per donar-ho a conèixer a la resta de socis de l’AFA.

4. COMISSIÓ MENJADOR

Actualment hi ha 11 grups de menjador, però només 10 monitors disponibles. Ara mateix els cursos de 5è i 6è comparteixen monitor, ja que el grup que menys nens té és 6è (aquests dos cursos en total sumen 30 alumnes a menjador).

Des de l’escola s’està intentant aconseguir algun tipus d’ajuda a través del Departament d’Educació per poder posar un monitor més. L’ escola té una persona que fa FP Dual i aquesta dona suport al menjador. Pere Tarrés, quan tenen alumnes de pràctiques els fan anar al menjador per ajudar.

De moment no s’està rebent resposta pel que fa a les ajudes sol·licitades. Caldrà buscar solució per intentar disposar de 2 monitors més. Cal tenir en compte però, que la quota de menjador de moment no es pot pujar, i que els diners necessaris per disposar d’aquests monitors haurien de sortir de les famílies o de l’AFA. Es comenta la possibilitat de fer ús dels diners del Cuida’m; en aquest cas, hauria de ser la comissió Cuida’m qui faci la proposta.

La comissió d’ inclusió s’ofereix a revisar el contracte amb la Fundació Pere Tarrés per veure’n les condicions en detall i estudiar si es podria reclamar a l’empresa que afegeixi aquests monitors.

Per altra banda, la Comissió de menjador seguirà en contacte amb la Direcció per veure com avancen les ajudes. La Comissió d’inclusió intentarà assistir a aquesta reunió.

Es proposa, si cal, fer una assemblea extraordinària després de parlar amb la Direcció.

5. PRECS I PREGUNTES

No n’hi ha.

6. ASSISTÈNCIA PER CURSOS A L’ASSEMBLEA

Hem assistit a la reunió 14 persones (representant 25 infants).

 

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que jo, la Secretària, n’estenc la present acta amb el vist i plau de la Presidenta.

 

La Secretària                                                                            La Presidenta

 

 

 

Attma Castaño Silva                                                                Sheila Garcia Puig

General

Ja és oficial: som AFA

Després d’algun entrebanc i més feina de la que ens pensàvem, per fi hem aconseguit canviar oficialment i a tots els efectes la denominació de l’associació a AFA. Si teniu interès en el perquè d’aquest canvi podeu consultar aquest document preparat per l’Associació d’Atenció a la Diversitat Familiar:

Diversitat Familiar

Moltes gràcies a tots per fer un pas més en pro d’una societat més inclusiva.

General

HO HEM ACONSEGUIT, HEM ATURAT LA LLEI ARAGONÈS! –…

Benvolgudes, benvolguts.
Us fem arribar aquest comunicat per anunciar-vos que hem aconseguit aturar la Llei Aragonès, una llei que, com hem estat denunciant els últims mesos, hauria permès que empreses privades gestionessin molts dels serveis que ara gestionen les AMPA/AFA. Gràcies a la tasca d’incidència política i social que hem dut a terme, hem assolit el nostre màxim objectiu: que les AMPA/AFA puguin seguir gestionant com fins ara els serveis de menjador, extraescolars i acollida matinal i de tarda.

Com sabeu, fa més d’un any que la FaPaC lidera la lluita contra l’entrada de l’empresa privada als serveis d’educació pública, organitzant actes, mobilitzacions i xerrades contra la Llei Aragonès arreu del territori, així com reunions a porta tancada amb els grups parlamentaris. Després de molts mesos de feina, finalment, la Llei Aragonès no entrarà al Ple del Parlament i, per tant, legalment no es podrà aprovar.

Això suposa una gran victòria per a nosaltres, però som conscients que hem de seguir ben alerta. Els serveis bàsics vinculats al sector de l’educació seguiran sent un objectiu llaminer per a les empreses, i sabem que hi haurà més intents d’aconseguir que aquestes empreses gestionin molts dels serveis que ara gestionen les AMPA/AFA.

Per aquest motiu, en cas que algun Consell Comarcal, Ajuntament o qualsevol altra Administració Pública intenti retirar-vos la gestió d’algun d’aquests serveis, poseu-vos en contacte amb la FaPaC tan aviat com sigui possible. La normativa actual reconeix el dret de les AMPA/AFA a gestionar els serveis bàsics de la seva escola i la FaPaC es mantindrà ferma en la seva defensa.

Per últim, volem donar les gràcies a totes les famílies que ens heu acompanyat en cada mobilització, a totes les AMPA/AFA que heu organitzat xerrades informatives per donar a conèixer els riscos que suposava aquesta llei, i a totes les que heu defensat l’escola pública al nostre costat.

Aquesta victòria és de totes!

General

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA – 17 GENER 2020

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA DEL COL·LEGI PÚBLIC CARLIT 1988, A 17 DE GENER DE 2020

A la ciutat de Barcelona, el dia 17 de gener de 2020 a les 16:45h, al domicili social de l’AFA, situat al carrer Roger de Flor 162, es celebra l’assemblea de socis de l’AFA del Col·legi Públic Carlit 1988.

1. APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR

S’aprova l’acta de l’assemblea anterior per 21 vots a favor i 0 en contra.

2. GESTIONS AFA

Canvi de nom a AFA

El canvi de nom a AFA segueix en curs, en espera de resposta.

Acollides matinals esporàdiques

S’informa que, per temes de ratis, no es poden quedar menors de 3 anys a l’acollida.

Segons estava estipulat, per fer ús de l’acollida matinal cal ser soci de l’AFA. No obstant, algunes famílies que no son sòcies han presentat queixes; l’escola suggereix posar preu per a famílies no sòcies. Es proposa establir un preu per a famílies no sòcies de 4€ (preu soci 3,30€).

S’aprova la quota de no socis de 4€ per 20 vots a favor, 2 abstencions i 0 vots en contra.

3. PAPER DE LES FAMÍLIES A L’ESCOLA

Es demana a tots els assistents que opinin sobre:

 • Què oferim a l’escola?
 • Què necessitem de l’escola?

En els següents àmbits:

 • Acompanyament de les nostres filles i fills en concordança amb l’escola.
 • Nivell d’implicació de les famílies dins l’aula.
 • Implicació i definició de les funcions de les famílies per millorar la convivència.
 • Relació de les famílies amb l’entorn i l’escola.

Des de la junta de l’AFA es recolliran totes les opinions i propostes i es prepararà un document per presentar-lo a l’escola.

 

4. COMISSIÓ CULTURA: FESTA DE CARNESTOLTES

Rua de Carnestoltes Dreta de l’Eixample

El 21 de febrer hi ha la rua de Carnestoltes a la dreta de l’eixample, on hi participen entitats i associacions del barri. Comença a l’Escola Concepció a les 17 – 17:30h. Es proposa participar-hi.

S’aprova participar-hi per 20 vots a favor, 6 abstencions i 0 vots en contra.

Festa de carnestoltes de l’AFA

La festa de carnestoltes de l’AFA serà l’1 de març, per evitar el cap de setmana anterior on el dia 24 de febrer és dia de lliure elecció.

5. CONSELL ESCOLAR

Les obres estan en curs i acabaran amb la reparació de la font.

S’ha fet alguna modificació del PGA.

Projecte pati: a finals de gener ve una persona d’Escoles + Sostenibles per ajudar l’escola a engegar l’hort.

Des de la comissió de natura comenten que no reben feedback de les propostes que presenten a l’escola. Es comentarà des de la junta amb l’equip directiu.

6. PROGRAMA ENTORNS ESCOLARS

Els canvis que s’han aprovat per millorar l’entorn escolar són els següents:

 • Canvi de contenidors al xamfrà
 • Guanyar espai mitjançant parklets (jardineres de fusta) davant de l’entrada
 • Escocells afectats amb paviment drenant
 • Aparcabicicletes fins al pas de zebra
 • Motiu pictòric a terra
 • Estudiaran la possibilitat de ficar un semàfor i pas de zebra que connecti el passatge i l’accés a l’interior d’illa

7. COMISSIÓ MENJADOR

Les noves propostes de funcionament del menjador ja s’han iniciat i estan funcionant molt bé.

8. PRECS I PREGUNTES

S’ha aconseguit un taulell d’escacs i se n’han comprat tres de nous.

Es sol·licita a la Junta que demani informació a l’equip directiu sobre

 • Inici dels esmorzars amb fruita previstos.
 • Possibilitat de deixar els patinets dins de l’escola.

9. ASSISTÈNCIA PER CURSOS A L’ASSEMBLEA

Hem assistit a la reunió 28 persones (representant 40 infants) i el servei d’acollida ha atès a 20 infants.

 

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que jo, la Secretària, n’estenc la present acta amb el vist i plau de la Presidenta.

 

La Secretària                                                                            La Presidenta

Attma Castaño Silva                                                                 Sheila Garcia Puig

 

General

Espectacles familiars accessibles

 

29 de març de 2020

El silenci d’Hamelín

A càrrec de Farrés brothers i cia.

Què passaria si al conte del famós flautista hi hagués una nena sorda?

La Clara i el Bruno són germans. Són dos dels nens que van viure allò que va passar a la ciutat

d’Hamelín. Ara ja són grans i un personatge estrany els ha demanat d’explicar-ho de nou.

De vegades cal tornar al passat per posar les coses a lloc.

Objectes, paraules, llengua de signes, un DJ particular, silenci… i els avantatges de tenir

desavantatges. Un espectacle al voltant de les altres capacitats i les coses que no es diuen…

que acaben surant a la superfície.

Edat: a partir de 8 anys
Lloc: Centre Cívic Tomasa Cuevas c/ Dolors Masferrer i Bosch, 33-35 (Les Corts)
Hora: 12 h

Per a més informació consulteu el web del Centre Cívic Tomasa Cuevas:

www.ajuntament.barcelona.cat/ccivics/tomasacuevas


 

5 d’abril de 2020

Pendent de programació

Edat: a partir de 3 anys
Lloc: Centre Cultural La Casal Elizalde c/ València, 302 (Eixample)
Hora: 12 h

Per a més informació consulteu el web del Centre Cultural La Casa Elizalde:

www.casaelizalde.com


 

17 de maig de 2020

Cösmix

A càrrec de la companyia Teatre Mòbil

Dos viatgers infatigables, estranys i extravagants arriben a l’escenari programats per fer riure.

Com dos homes orquestra, despleguen les seves millors habilitats: fan música impossible,

fan teatre reciclàssic, fan l’animal i, fins i tot, ens avancen el futur en viu i en directe.

Edat: públic familiar
Lloc: Centre Cívic Tomasa Cuevas c/ Dolors Masferrer i Bosch, 33-35 (Les Corts)
Hora: 12 h

Per a més informació consulteu el web del Centre Cívic Tomasa Cuevas:

www.ajuntament.barcelona.cat/ccivics/tomasacuevas


 

General

Adhesió a la “Carta de les escoles de Barcelona…

Les evidències científiques i l’empirisme del dia a dia ens demostren que vivim envoltats de fum i soroll fins a l’extrem de fer perillar la nostra salut i, sobretot, la dels nostres fills i filles. Les famílies del Carlit ja vam expressar la nostra preocupació per la qualitat de l’aire que respirem, el soroll i els perills causats pel trànsit rodat en l’entorn immediat de l’escola quan vam elaborar el document de diagnosi del Camí Escolar. Ara, gràcies a la plataforma veïnal Eixample Respira, tenim una nova eina que ens permet conèixer a temps real i escola per escola els nivells de contaminació atmosfèrica als que estan sotmesos els infants de Barcelona durant l’horari escolar: https://www.contaminacio.cat/escoles
Aquí es pot comprovar com el Carlit no està en gaire bona posició i, segons les dades de l’any 2018, igual que 93 de les 101 escoles del Districte (és a dir, el 92%), ha superat en horari escolar els nivells de contaminació recomanats per la mitjana anual. Recordem que la contaminació, causada principalment per vehicles de motor, afecta sobretot als col·lectius més vulnerables. En el cas dels infants, a més a més, la comunitat científica ens alerta del fet que la contaminació no tan sols produeix problemes respiratoris i cardiovasculars sinó que també afecta negativament el desenvolupament cognitiu i neuronal.
Davant d’aquestes dades i perquè l’emergència climàtica i la salut de les nostres criatures ens amoïna sincerament, a l’última assemblea de l’AFA es va votar i aprovar per majoria adherir-nos a la “Carta de les escoles de Barcelona per un aire net” que trobareu adjunta. Us animem a llegir-la, compartir-la i a lluitar per aconseguir un entorn escolar més saludable i segur: Carta de les escoles de Barcelona per un aire net
General

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA – 15 NOVEMBRE 2019

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA DEL COL·LEGI PÚBLIC CARLIT 1988 

 

A la ciutat de Barcelona, el dia 15 de novembre de 2019 a les 16:45h, al domicili social de l’AFA, situat al carrer Roger de Flor 162, es celebra l’assemblea de socis de l’AFA del Col·legi Públic Carlit 1988. 

 

1. APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR 

S’aprova l’acta de l’assemblea anterior per 19 vots a favor i 0 en contra. 

2. CONSELL ESCOLAR: PROGRAMACIÓ GENERAL CURS 2019-2020 2. 

L’escola ha presentat al consell escolar la PGA amb la programació del curs actual, on es descriuen els objectius de cada curs. 

1r i 2n són molt similars a l’any passat. On hi ha més canvis és a cicle mitjà: a 3r faran proves per millorar la comprensió lectora, on s’havia detectat que hi havia certes dificultats. A cicle superior, es reforça la llengua anglesa i s’inicien els ambients. 

L’escola tractarà de fer un seguiment personalitzat per alumne. 

Pel que fa als objectius específics, les famílies consideren que han quedat relegades al “housekeeping day”. També destaquen que no s’han inclòs temes de cohesió social. 

També es comenta que no hi ha calendari definit per als consells escolars. 

Des de l’AFA es farà una proposta de manifest amb les preocupacions de les famílies que es passarà a membres del consell i delegades. Posteriorment es tornarà a presentar a l’assemblea per a la seva aprovació i el consell el presentarà a l’escola. 

3. HOUSEKEEPING DAY 

Per falta de temps, aquest punt de l’ordre del dia queda aplaçat fins a la propera reunió. 

4. COMISSIÓ CULTURA: FESTA DRETS DELS INFANTS 

Diumenge 24 a les 11h es celebrarà al pati la festa pels drets dels infants. Hi haurà tallers, música, col·laboració de botigues del barri (jocs, còmics, tallers infantils), etc. 

S’anima a totes les famílies a assistir-hi. 

5. COMISSIÓ CAMÍ ESCOLAR: 

Millora entorns escolars 

L’Ajuntament va presentar una proposta de millores a l’entorn de l’escola per incloure- la als propers pressupostos de l’Ajuntament. Van donar un termini de 10 dies per revisar- lo, en el qual famílies arquitectes han presentat una contraproposta. 

Per falta de temps, aquest punt s’explicarà més detalladament a la propera reunió. 

Eixample respira 

S’han publicat dades dels nivells de contaminació atmosfèrica a les escoles de Barcelona. Els nivells de contaminació, especialment al districte de l’Eixample, sobrepassen de bon tros les recomanacions de la OMS. 

Es volen fer accions comunes de denúncia entre totes les escoles i la comunitat veïnal. 

Es proposa l’adhesió de l’AFA com a entitat a la comunitat veïnal: s’aprova per 35 vots a favor i 0 en contra. 

6. COMISSIÓ EXTRAESCOLARS 

S’han apuntat molts nens a escacs i falten 5 taulells. Es sol·licitarà a les famílies, a través de les delegades, si tenen taulells que puguin cedir a l’AFA. En cas de que en segueixin faltant, es compraran els que calguin. S’aprova per 35 vots a favor i 0 en contra. 

7. COMISSIÓ FEM XARXA 

Es presenta la informació de com altres escoles del barri gestionen algunes qüestions com la biblioteca, neteja d’instal·lacions, etc. 

8. PRECS I PREGUNTES 

La classe de tercer proposa fer unes colònies per als infants que no els hi toca aquest any. A 3r, de 21 nens 18 ja han confirmat que hi estan interessats. La proposta també s’ha obert als infants de 1r. 

Si l’activitat funciona, es proposa que s’ofereixi tots els anys, fent-ne la gestió des de l’AFA. 

Es proposa també obrir-ho als nens d’altres cursos que sí que fan colònies (2n, 4t i 6è). 

ASSISTÈNCIA PER CURSOS A L’ASSEMBLEA 

Hem assistit a la reunió 42 persones (representant 65 nens i nenes) i el servei d’acollida ha atès a 43 infants. 

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que jo, la Secretària, n’estenc la present acta amb el vist i plau de la Presidenta. 

La Secretària                                                                        La Presidenta 

Attma Castaño Silva                                                           Sheila Garcia Puig