Inclusió

QUÈ ÉS UNA ESCOLA INCLUSIVA

Una escola per a tots i totes, que integra a tots els infants, amb dificultats, trastorns diversos, patologies neurològiques, diferents capacitats físiques, psíquiques i sensorials, diversitat funcional, diversitat sexual i de gènere, malalties minoritaries, al·lèrgies extremes, infants en risc d’exclusió social, nouvinguts/des o amb nivell socioeconòmic baix. És una escola que coneix les necessitats de tots els infants, on cada individu pot créixer el màxim dins les seves possibilitats, una escola que minimitza les barreres i potencia les capacitats de cada infant. L’educació inclusiva afavoreix l’equitat i la cohesió social. És un tema molt seriós perquè condicionarà la futura autonomia i qualitat de vida dels infants. La comissió inclusiva és una representació de famílies, docents i altres professionals de l’escola (vetlladors, monitors menjador, etc.) que tinguin interès i preocupacions per a millorar l’atenció i oferir les mateixes oportunitats a tots els infants.

OBJECTIUS DE LA COMISSIÓ INCLUSIVA

1.Que tots els infants puguin accedir a les activitats escolars i extraescolars en condicions d’igualtat i obtenir-ne el màxim aprofitament.

2. Donar suport a les famílies que ho sol·licitin, en l’àmbit de les reunions del AFA, oferir un espai on es pugui parlar de tot allò que ens preocupa, recollir les diferents demandes i problemàtiques, i treballar en equip per resoldre-les en la mesura del possible, així com generar idees i suggeriments per a la millora contínua. Facilitant una altra via de comunicació entre les famílies i l’escola.

3. Conscienciar i sensibilitzar sobre les diferents realitats i els beneficis d’una escola inclusiva per a tots i totes.

4. Crear un llistat (Agenda de contactes) d’organitzacions, associacions, etc, relacionades amb els casos que puguin sorgir, per tal de poder donar respostes ràpides a cada problemàtica.

5. Crear un calendari d’activitats/events que es fagin a la ciutat relacionats amb qualsevol dels temes d’inclusió.

FONTS DE FINANÇAMENT

1. La principal font de finançament, com a la resta de comissions de l’AFA, surt de les quotes de les famílies associades.

2. Subvencions de l’Ajuntament i altres organismes oficials.

3. Subvencions d’entitats i/o fundacions públiques o privades.

4. Beques d’algunes empreses privades i entitats bancàries.

5. Organització d’actes per recaptar fons.