Menjador

A la planificació dels menús hi col·labora un equip d’especialistes en els quals s’hi implica el Departament de Dietètica i Nutrició, els caps de sector i un equip de caps de cuina experts en alimentació infantil.

Els nostres menús segueixen les recomanacions que marca la Generalitat de Catalunya.

I aquests menús són preparats per l’equip de cuina:

 • Cuinera > Yoli
 • Auxiliars de cuina > María José i Loubna

GRAELLA MONITORATGE 2022-2023

Coordinadora Miriam
Llevant Mel
Ponent Cristina
Migjorn Ainhoa G.
Tramuntana Montse
1r Irene
2n Marc
3r Víctor
4t Carla
Elisabeth
Ainhoa M.

Bintou, Laura i Mireia

Vetlladores

COM TREBALLEM ?

La tasca que realitzen els nostres monitors/es és una tasca educativa.

Durant el servei es transmeten hàbits higiènics alimentaris, valors socials i actituds de responsabilitat mediambientals, sostenibles i solidàries .

Els nostres objectius es transmeten a través de l’adquisició d’hàbits diaris però hem de tenir present que els monitors i monitores necessiten que a casa, vosaltres com a famílies, també treballeu en la mateixa línia.

Objectius educatius

 • Cobrir les necessitats nutricionals dels nens i nenes.
 • Transmetre hàbits higiènics i alimentaris.
 • Introduir tots els aliments necessaris per a la correcta alimentació.
 • Afavorir l’aprenentatge dels bons hàbits a taula.
 • Promoure l’adquisició d’hàbits, tant socials que faciliten la convivència, com de les actituds que  afavoreixen l’autonomia del nen/a.
 • Promocionar un paper actiu, de diàleg i comunicació per part dels infants en el procés educatiu  i en el quotidià del migdia.
 • Utilitzar el joc i les activitats lúdiques com a eina socialitzadora
 • Promoure el joc tradicional per transmetre trets de cultura popular.
 • Adquirir a través del nostre programa educatiu accions quotidianes relacionades amb la sostenibilitat, el medi ambient i la justícia social.

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

Rebreu periòdicament:

Informe diari per a les famílies de P3, que informarà diàriament de com ha dinat el vostre fill/a i si ha descansat.

Informes trimestrals, que informaran sobre el comportament de l’infant, adquisició d’hàbits, relació amb els companys/es,… En el cas d’infantil us entregarem els informes en les dates que ho fan les professores (2 en tot el curs).

Full d’incidència: en cas d’algun incident fora dels habituals (vòmits, malestar, comportament inadequat…).

DIETES

Hi ha la possibilitat de demanar una dieta alternativa per aquells infants que tinguin una indisposició puntual. Cal donar l’avís a la coordinadora de menjador abans de les 9.30h del matí.

Per motius d’al·lèrgies o intoleràncies, es farà un menú personalitzat i adaptat sempre i quan es porti un certificat del metge que així ho acrediti.

MEDICAMENTS

Els monitors/es de menjador no poden subministrar cap tipus de medicaments als infants.

En cas de necessitar una medicació crònica cal portar una autorització de les famílies indicant clarament la dosi, la manera de subministrar-la i la recepta del metge.

ACTIVITATS

A les hores de lleure els monitors/es porten a terme un programa de dinamització i activitats de pati. La participació és voluntària  tot i que es motiva els infants a seguir el programa d’activitats lúdiques. Es potencia el joc tradicional i els diferents jocs de pati per treballar la socialització i el companyerisme entre els infants.

Conjuntament amb l’escola es celebren les festes i les tradicions catalanes.

Les actituds sostenibles i les accions quotidianes de respecte al medi ambient seran molt presents en les activitats programades.

Podeu descarregar-vos aquí el document amb les graelles d’activitats que es va compartir amb les famílies en la reunió de presentació del servei.

IMPORT

Per a conèixer els preus mensuals i esporàdics, si us plau, parleu amb la Miriam, coordinadora de menjador. També hi podeu accedir a la zona privada.

No es podrà fer ús del menjador sense fer entrega de  la fitxa de domiciliació bancària degudament complimentada.

BEQUES

Les beques es regularitzaran només per aquelles famílies  que utilitzin el servei de menjador des del primer dia de curs. Les famílies que comencin a utilitzar el servei, un cop concedida, faran ús  de la beca a partir d’aquell dia. No es retornarà cap import de beca si no s’ha utilitzat el servei amb antel·lació i no han pagat la quota de la beca.

ÚS ESPORÀDIC

Les famílies que facin ús del servei de menjador de forma esporàdica, caldrà que donin avís a la coordinadora de monitors abans de les 9.30h del matí.

El cobrament dels serveis esporàdics es farà per domiciliació bancària durant els 5 primers dies del mes següent.

No es podrà fer ús del servei esporàdic sense fer entrega de la fitxa de domiciliació degudament complimentada.

IMPORTANT

– Per poder gaudir dels beneficis del preu fix, els infants hauran de ser fixes, com a mínim 3 dies a la setmana.

– Per donar-se de baixa del servei de menjador, s’ha d’avisar abans del 25 del mes anterior.

 IMPAGAMENTS/MOROSITAT

El impagament o retorn del rebut serà comunicat a la família, la qual saldarà el deute durant els 3 dies següents a l’avís, fent-se càrrec de les corresponents despeses bancàries de devolució.