Transformem Patis

ARRENCA EL PROJECTE TRANSFORMEM ELS PATIS

El passat 29 de setembre vam arrencar el projecte Transformem els Patis pel qual l’escola ha estat seleccionada. Es van presentar els agents que ens acompanyaran en aquesta transformació i ens van explicar els criteris que se seguiran i els passos que aniríem fent per arribar a final de curs al projecte del nostre nou pati.

Podeu consultar els documents que es van compartir en aquesta primera sessió en els següents enllaços:

Breu resum proces_participatiu sessió Benvinguda

Infografia_6criteris_patisescolars

Presentacio_Criteris

 

RESUM DE LA SEGONA SESSIÓ TRANSFORMEM ELS PATIS

El 3 de novembre es va realitzar la segona sessió del procés, on es van presentar les persones que ens acompanyaran en tot el procés de cocreació. Els arquitectes que elaboraran el projecte van exposar un primer diagnòstic del pati i es va recordar de nou quins passos seguirem en tot el procés. Podeu consultar la descripció del tot el procés en el següent enllaç:

Descripcio_proces_cocreacio

Després de la visita dels arquitectes a l’escola, aquí compartim el seu informe del nostre pati:

Informe Arquitectes

 

RESUM DE LA TERCERA SESSIÓ TRANSFORMEM ELS PATIS

El passat 1 desembre vam tenir una reunió presencial amb tots els agents motors del Projecte Transformem Patis (arquitectes, Consorci, escola, monitors, AEE, infants i famílies). Allà cada grup va exposar el recull de propostes i valoracions que s’havien recollit durant el  període d’anàlisi. Durant tres hores cada grup va fer la seva exposició i es va generar un intercanvi d’opinions.

Podeu consultar les propostes/valoracions que vam presentar en nom de les famílies en el següent enllaç:

TRANSFORMEM EL PATI DEL CARLIT – Resum Families

Al final l’equip d’arquitectes, amb tota la informació que s’havia exposat (i que prèviament ja se’ls havia enviat en dies previs), van agafar el compromís d’elaborar un avantprojecte que se’ns presentarà a finals de gener, principis de febrer per tal de fer-ne una valoració.

Vam aprofitar també per donar el recull d’imatges que algunes famílies ens havíeu enviat per tal d’il·lustrar millor les idees que es tenen per al nou pati.

 

RESUM DE LA QUARTA SESSIÓ TRANSFORMEM ELS PATIS: PRESENTACIÓ DE L’AVANTPROJECTE

Aquest passat dijous, dia 2 de febrer, ens vam reunir tots els representants dels agents implicats en la transformació del pati del Carlit:

– Direcció
– Representants de l’equip docent
– Representants de l’AFA
– Representant d’extraescolars
– Representant de menjador
– Representants dels infants de l’escola
– Representant de la Direcció d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona
– Equip d’arquitectes

A partir de totes les propostes que abans de Nadal es van fer, l’equip d’arquitectes va elaborar un avantprojecte que se’ns van presentar. Es va plantejar una nova distribució del pati i es va debatre certs aspectes que els arquitectes volien acabar de perfilar. Un cop escoltades les aportacions de tots els agents implicats, es van arribar a uns acords i van quedar per definir alguns aspectes pels quals tenim 7 dies (fins dijous dia 9 de febrer) per presentar les nostres aportacions.

PODEU ESCRIURE LES VOSTRES APORTACIONS AL MAIL DE LA COMISSIÓ: patis@afacarlit.cat

Acords als quals s’ha arribat sobre l’avantprojecte:

• Es redueixi aproximadament un 30% de la superfície de la pista i s’elimina el paviment dur del lateral per posar sauló i arbrat. Generant així un espai més natural que suposa un 40% de la zona de pati.
• Es treu pintura i elements de pista futbol gran (línies, porteries, etc.).
• Es crea una pista de multiesports (bàsquet i futbol) dissenyada entre els dos pals de llum del pati gran que creix cap a la grada i cap al mur de formigó. I s’instal·len porteries i cistelles de bàsquet que queden fixes a terra.
• A la paret que queda a la dreta de la pista multiesports es crea un rocòdrom i es planteja la possibilitat (depenent del pressupost) de posar terra de cautxú.
• A la zona de pista que queda a l’esquerra de la pista multiesports es planteja pintar propostes de joc (carrils per fer curses, laberints, jocs motrius…)
• S’incorpora una caseta de fusta com a magatzem al costat del rocòdrom per guardar material del pati.
• S’incorporen jocs d’aigua a la franja lateral on es troba el mur de formigó.
• Es manté l’hamaca/gronxador més o menys a la zona on està actualment.
• S’incorporen taules de pícnic mòbils per poder esmorzar, però que a la vegada no treguin espai de joc.
• S’està d’acord amb la proposta de tapar els forats del mur de formigó (que donen al parc) amb vidres translúcids (exemple de Gran via passat plaça de les Glòries).
• Per ajustar-nos al pressupost del qual disposem, s’acorda centrar tota la intervenció en el pati gran. Es planteja la idea de crear un pati per a tots els infants (infantil i primària), deixant el pati del primer pis com un espai de treball i/oactivitats a l’aire lliure. Les intervencions que l’avantprojecte plantejava per al pati del primer pis eren bàsicament: la reparació de la font, instal·lar un endoll, crear una petita àgora i instal·lar taules d’hort. Les dues primeres intervencions s’intentaran mantenir dins del projecte. L’escola i l’AFA accepten estudiar la proposta de taules d’hort i es mostren disposades que les petites actuacions a les quals s’ha renunciat quedin sobre la taula per executar en futures accions.

• S’acorda el plantat d’arbres a tota la zona de sauló, i d’arbustos grans. Generant així molts espais d’ombres.
• S’ubica una grada de fusta de tres nivells d’esglaons a costat i costat amb una jardinera a la part superior per a plantes petites. Que fa de separador entre la zona de pista i la zona de sauló, i es genera un nou espai de trobada.
• S’instal·larà un sistema de rec automàtic.
• L’escola es compromet a fer-se càrrec del plantatge de plantes petites a les jardineres.
• Es restaura la part perimetral de la grada amb noves jardineres.

Temes que han quedat oberts i al que ens emplacen a què donem la nostra opinió:

• Fer arribar propostes d’elements de joc per infants per la zona de sauló: casetes, amagatalls, jocs d’aigua, etc.
• Fer arribar propostes d’elements de joc per pintar a la part de pista que no és multiesport: carrils per fer curses, laberints, jocs motrius…
• Es demana incorporar elements de parets sensorials als laterals del pati gran. Es poden fer propostes.
• Es demana fer forats a la part de pista que no és multiesport per posar pals de vòlei (que es podran guardar a la caseta de material).
• Queda pendent per part dels arquitectes resoldre el canal d’aigua que quedaria molt proper de la pista.
• Fer arribar propostes de tipus d’arbres a incorporar al pati.

 

Seguidament, adjuntem dos plànols: un on es mostra de l’estructura actual del pati i un altre on hem plasmat les idees que hem intentat exposar en l’anterior escrit.

Cal remarcar que aquest plànol no se’ns ha facilitat per part de l’equip d’arquitectes sinó que és un esbós aproximat que hem fet des de la comissió per intentar què sigui més clar per a tothom. Les mides no estan definides, així com tampoc els jocs, tant de l’espai naturalitzat com de la pista (pintat a terra). Aquest és un dels punts sobre el que, fins dijous dia 9, podem fer les nostres aportacions o suggeriments. Tant en format escrit com adjuntant fotografies que trobem explicatives del que volem.

Dir també que es va posar especial èmfasi en el fet que les pistes esportives complissin les mides reglamentàries.

El plano final, el podrem veure quan es presenti el Projecte definitiu.

pati-actual

pati-prop

 

PROPOSTES DE LES FAMÍLIES

Al següent document podeu veure totes les propostes i comentaris que hem recollit de les famílies i que hem presentat. Agraïm a totes i tots els que heu participat les vostres aportacions.

2023-02-10_Aportacions de les families

 

AMPLIACIÓ DEL TERMINI I PLÀNOL DE L’AVANTPROJECTE

Aquest dilluns 13 de febrer s’ha ampliat el termini per a presentar aportacions (com les que vam presentar el passat divendres i que teniu penjades sobre aquestes línies).

També se’ns ha fet arribar el plànol de l’Avantprojecte que va sortir de la darrera sessió i que com no se’ns havia fet arribar, de manera esquemàtica vam intentar plasmar des de la comissió perquè tothom es pogués fer més a la idea. Podeu veure doncs el plànol que intentàvem explicar-vos aquí (aquest cop realitzat des de l’equip d’arquitectes):

Avantprojecte Carlit

Aquest dijous dia 16 de febrer ens reunirem a les 17 h al menjador de l’escola per seguir rebent les vostres aportacions, i les penjarem al lloc web. Enviarem les noves aportacions que ens vulgueu transmetre divendres 17 (donat que dilluns 20 és festiu).

 

REUNIÓ DEL 20 DE FEBRER I DOCUMENT ANNEX DE LES FAMÍLIES

Amb l’ampliació del termini per recollir aportacions hem continuat recopilant opinions i propostes. També s’ha pogut fer una reunió presencial (on van assistir unes 17 famílies) i on es van exposar, durant una hora, inquietuds i propostes.

Com portem fent des de l’inici, hem recopilat tot el que va sortir d’aquella reunió i les aportacions i inquietuds que ens han arribat (des del dia 13 fins al 20 de febrer). I hem elaborat el següent document (que es va presentar ahir), com a document que complementa l’anteriorment enviat (el 10 de febrer) i respon bàsicament al plànol que ens van enviar els arquitectes el dia 13 de febrer.

2023-02-20 ANNEX Aportacions de les families

 

RESUM DE LA CINQUENA SESSIÓ TRANSFORMEM ELS PATIS: COMENTARIS A L’AVANTPROJECTE PRESENTAT

Aquest passat dijous, dia 23 de febrer, ens vam reunir els representants dels agents implicats en la transformació del pati del Carlit:

– Direcció
– Representants de l’equip docent
– Representants de l’AFA
– Representant d’extraescolars
– Representant de la Direcció d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona
– Equip d’arquitectes

Malauradament la Representatnt de menjador no va poder assistir, ni tampoc els infants.

Es van posar sobre la taula totes les aportacions que s’havien rebut per part de tots els agents implicats. Es van buscar solucions per poder encaixar les peticions de totes les parts, en la mesura del possible. Finalment, es van arribar a uns acords que es recullen al document adjunt (que ens van fer arribar divendres a darrera hora). No hi ha cap plànol perquè, com ja va passar a l’anterior reunió de treball, tot es va parlar i no es va dibuixar res. Enentem que a la propera reunió ens presentaràn un plànol fina del projecte on es recullin tots els punts exposats.

Per part de la comissió vam posar sobre la taula tot el que se’ns havia comunicat i que ja havíem presentat dies abans.
L’escola va mostrar interès a trobar una solució al fet que les extraescolars es poguessin fer com fins ara, vistes les inquietuds exposades per algunes famílies. I van presentant alternatives al Miquel Àngel (que va escoltar atentament), sense perdre de vista, però els punts crítics que havien plantejat en anteriors acords.
Per part de l’AEE, el Miquel Àngel no va plantejar cap altra proposta, més que la que entenem que ja havia passat per escrit a Consorci. Totes les modificacions alternatives que es van proposar se li va consultar, de manera directa, per saber si resolien en part els problemes que s’havien exposat. Pel que va semblar, els canvis suggerits li van semblar si més no acceptables.

Tot el que vam anotar els representants de la comissió considerem que queda ben recollit al document aquí adjunt.
Només afegir que respecte al tema de les ombres ens van aclarir:
1) Que els arbres seran de 20 cm de perímetre de tronc (no són molt grans, però tampoc un pal d’escombra).
2) Que la instal·lació de cables o estructures similars per penjar tendals queda totalment descartada per la perillositat que, ens van dir
que, comportaven donada la naturalesa del nostre pati (tan gran).
3) Davant la insistent preocupació de zones desprotegides d’ombra es va deixar anotat la possibilitat d’instal·lar una pèrgola (com diu el document adjunt). Tot en funció del pressupost.

Acords tercera reunió Escola Carlit

El proper dijous 30 de març tindrem una nova reunió, us anirem informant.

 

Us informem que s’ha habilitat un espai pel programa Transformem els patis a la plataforma digital Decidim Barcelona. Hi podeu accedir a continuació: https://www.decidim.barcelona/processes/transformemelspatis