Actualitat

General

FESTA DE BENVINGUDA

Aquest divendres, 16 de setembre, us esperem al pati de l’escola, de 16.30h a 18.30h, per celebrar la festa de benvinguda del nou curs 22-23. Hi haurà berenar, música i moltes activitats per fer. Us esperem!

General

CINE A LA FRESCA

Cine a la fresca el divendres 10 de juny a les 21h al pati del Carlit.

Un curt: Fiestasaurus Rex

Una pel.lícula: Jurassic Park

General

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA DE L’ESCOLA CARLIT A…

A la ciutat de Barcelona, el dia 29 d’Abril de 2022 a les 17:00h, es celebra l’assemblea de sòcies de l’AFA de l’escola Carlit, presencial a l’auditori de l’escola.

1. APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR
S’aprova l’acta de l’assemblea anterior per 22 vots a favor i 1 abstenció (en aquell moment 23 famílies a la reunió votant).
2. RENOVACIÓ PARCIAL DE LA JUNTA
La Sheila informa que ella i la Susana no continuaran a la junta el curs vinent i es demanen voluntàries per incorporar-se a la junta.
3. ACCIONS PER REDUIR EL DÈFICIT PRESSUPOSTARI
Es comenta el dèficit pressupostari i les accions que s’estan realitzant com el canviar de banc, venta de samarretes, etc., però igualment falten diners a l’AFA. Es presenten els pressupostos deficitaris dels darrers 3 anys. Una de les dades que més impacten és el tema del número de sòcies que els últims anys han baixat molt. La Sheila presenta les dues mesures que des de la junta s’han plantejat per reduir
despeses i augmentar ingressos.
Mesura 1: Es proposa pujar la quota de sòcies de l’AFA.
S’han estudiat diverses opcions però el més equilibrat és pujar a 60€ a totes les famílies independentment del número de fills i filles.
Es comenta la importància d’explicar a totes les famílies, que organitza i gestiona l’AFA.
Mesura 2: Els horaris de coordinació de la Miriam. Les hores que la Miriam dedica a l’AFA son 10 setmanals i aquesta és la despesa més
elevada que tenim com a AFA. El curs vinent encara augmentarà més perquè hi haurà una pujada de sou a tot el personal de lleure del 2,5% i també afecta el començar abans el curs al setembre.
La proposta és mantenir les hores setmanals els mesos que impliquen més feina de gestió de l’AFA que son setembre, octubre, maig i juny, inici i final de curs.
La resta de mesos es reduiria la seva jornada com a coordinadora de l’AFA a 7h setmanals, amb això reduiríem 1377,46€ el pressupost.
Aquesta mesura ja s’ha parlat amb la Miriam i ho ha entès i acceptat bé.
Amb aquetes dues mesures cobriríem el pressupost deficitari actual.
Es vota i s’aprova per 25 vots a favor i 2 abstencions de 27 famílies votant en aquest moment.
Es proposa vincular ser sòcia de l’AFA per fer ús del casalet de juny i darrera dia del primer trimestre (allargament de jornada intensiva). Es comenta fer la votació ara mateix aquesta iniciativa, finalment es deixa la votació per la següent assemblea de cara
a implantar la mesura el curs vinent.
Es presenten els horaris de feina de l’AFA de la Miriam d’aquest curs i pel proper curs 2022-2023.
Es recorda la importància de respectar aquests horaris per a fer consultes i/o reunions amb la Miriam, tan siguin famílies en particular com les comissions.
Es recalca que l’horari de 11h a 15h la Miriam treballa com a directora de menjador i no com a coordinadora de l’AFA.
4. COMISSIÓ MENJADOR: CANVI D’EMPRESA
L’Albert Perez de comissió menjador explica la situació del menjador i espai migdia.
A l’entrar la nova comissió explica que Pere Tarrés no ha presentat el projecte educatiu, no estan complint amb les substitucions, no estan supervisant el monitoratge i el material va arribar al febrer i estava incomplert.
Arcasa al menjador sí que està donant un projecte sòlid, s’està fent una bona supervisió, aporta el material estipulat i existeixen uns informes sobre l’estat de la cuina.
Es comenta el mal funcionament del forn i rentaplats. Arcasa es va fer càrrec de la reparació del rentaplats. Hi ha diverses coses a la cuina que no funcionen correctament i Consorci ho té comunicat però no responen.
Es consulta qui es l’encarregat legal de fer aquestes reparacions, s’informa que el Consorci.
La comissió va fer un sondeig al mercat i van demanar referències d’altres empreses. De les 4 que es van recomanar, quan se’ls hi van plantejar la realitat de l’escola, aquestes no podien assolir el servei a una escola d’una sola línia i amb molta necessitat de vetlladors.
Arcasa i FPT va comentar que ells sí tenen aquesta capacitat d’inversió en un pla a llarg termini amb una vinculació mínima de 2 anys. Quan estava tot parlat que milloraria van succeir diversos problemes amb substituts de monitors, incidents greus dels que FPT no va explicar res a la comissió.
Arribats a aquest punt es va tornar a parlar amb Arcasa i van informar que ells estan creixent a les escoles amb un pacte de no agressió a FPT.
Arcasa ens envia una proposta del servei integral per a l’escola amb subrogació de tot el personal.
També a l’acollida matinal, de cara al curs vinent, Arcasa manifesta que es farà càrrec del segon monitor en cas de necessitat per NEE.
5. COMISSIO INCLUSIÓ
Informa dels avenços que s’estan fent a nivell d’inclusió.
Les AFAs solen enfocar el tema de la inclusió des de una perspectiva legal, apel·lant a les diferents lleis en vigor que no s’estan complint.
Des de la coordinadora de les AFAs de la dreta de l’Eixample es detecta que no s’està aplicant bé la llei i el decret d’inclusió, que depèn molt de la sensibilitat de cada escola.
El cas del Carlit no és el cas general, en moltes escoles als infants amb NEE no els deixen fer excursions, menjador, colònies, etc.
No només amb necessitats físiques, també trastorns de conducte, risc exclusió, altes capacitats, etc.
Es va fer una reunió amb l’AFFAC explicant les diferents realitats als centres i es va arribar a la conclusió que la demanda i la mobilització es farà extensiva a tota Catalunya.
S’ha adjudicat una proposta pressupostària de l’AFFAC per aquest tema de comunicació i sensibilització de cara al curs 2022-2023.
6. COMISSIÓ CULTURA
Es necessiten voluntaris i voluntàries per a formar part de la comissió, ara mateix hi ha una persona i es necessiten mans.
7. PRECS I PREGUNTES
Es pregunta si i haurà sopar de final de curs, es comenta que si n’ hi haurà.
Es pregunta per l’Angeleta Ferrer ,si s’ha fet alguna cosa per tenir-lo com institut adscrit.
S’informa que al ser única escola afectada realment tenim poca força per reclamar i que des de Consorci no donen opció a cap modificació actualment.
8. ASSISTÈNCIA PER CURSOS A L’ASSEMBLEA
Hem assistit a la reunió 28 famílies (representant 46 infants).
I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que jo, la Secretària, n’estenc la present acta amb el vist i plau de la Presidenta.

La Secretària

Susana Pérez del Estal

La Presidenta

Sheila Garcia Puig

General

TOTS I TOTES SOM ESPECIALS

Tots i totes som especials.

L’escola Carlit i les famílies lluitem perquè l’escola sigui inclusiva i de qualitat.

Dijous 09 de juny de 2022 de 08.45h a 09.15h davant de l’escola.

General

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA DE L’ESCOLA CARLIT A…

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA DE L’ESCOLA CARLIT A 17 DE FEBRER DE 2022

A la ciutat de Barcelona, el dia 17 de Febrer de 2022 a les 21:00h, es celebra l’assemblea de sòcies de l’AFA de l’escola Carlit, mitjançant Meet.

1. APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIORS’aprova l’acta de l’assemblea anterior per 9 vots a favor i 1 abstencions (en aquell moment 10 persones a la reunió votant).

2. PRESENTACIÓ DE SUBVENCIONS
La Montse com a tresorera explica la subvenció que s’ha demanat que ja està presentada de 4500€ aproximadament i que en els propers dies es presentarà la justificació.
La Clara Edo explica que de cara a aquest curs no s’ha demanat la subvenció de patis i el que s’ha fet és recolzar a l’escola en unes subvencions que gestiona l’escola per aconseguir inversió en el pati.

3. CONSELL ESCOLAR
Les Representants del Consell Escolar expliquen que des de fa dos consells la comunicació a les famílies ha canviat perquè des de inspecció i per confidencialitat tota la comunicació serà a través del butlletí que ja s’està enviant.
La comissió Fem xarxa ha demanat a altres escoles que expliquin com fan aquesta comunicació a les seves escoles. Dilluns tenen una reunió i comentaran aquesta qüestió.

4. ACOLLIDA MATINAL: CASUÍSTICA NECESSITATS MONITORATGE.
La Sheila explica la situació actual a l’acollida, la baixada d’infants usuaris del servei pel Covid, que l’any passat la Pere Tarrés no ens van treure un monitor perquè no van poder per contracte però aquest any sí perquè eren pocs usuaris. Aquest curs, per primera vegada a l’acollida, ens hem trobt amb un infant de NEE que necessita un vetllador/a.
Explica tot lo que s’ha fet des de la junta per resoldre aquesta situació: reunions amb la FPT, buscar beques per infants amb NEE que ens han informat que no apliquen a
l’acollida, es va buscar monitors en pràctiques però no va ser possible, s’ha parlat amb l’escola demanant ajuda i ens van dir que no podien per falta de recursos. També es va consultar a l’AFFAC per demanar si havia alguna subvenció i es va enviar instancia al consorci per demanar més hores del vetllador de l’infant amb NEE, ens ho van denegar tot perquè no és horari reglat.
S’informa que hem allargat el segon monitor tot el que hem pogut, controlant els infants que van fixes i els esporàdics.
Es planteja l’opció de fer una activitat homologada en aquest horari perquè aleshores es poden demanar beques. Es parlarà amb l’AEE per preguntar aquesta opció.

5. PRESSUPOSTOS DEFICITARIS AFA : PROPOSTES DE MILLORA.
La Sheila explica que cada any tenim un pressupost deficitari i que sempre falten diners, el cost més gran que tenim és el sou de la Miriam.
La Montse com a tresorera explica totes les coses que s’han pensat per millorar les finances de l’AFA les que hem pensat son pujar la quota, que fa anys que no es puja, o repercutir una quota més elevada a les famílies amb més fills a l’escola.
Es preguntarà a altres escoles com fan el tema de quotes a la reunió de dilluns amb altres escoles.
També es planteja l’opció per captar més famílies de fer algun tipus de campanya perquè les famílies es facin sòcies. Donar visibilitat a la feina que es fa a l’AFA, les comissions, etc.
Es comenta que l’altra manera de reduir el pressupost es reduir les hores de AFA de la Miriam, estem estudiant el contracte per reduir o compactar les hores de la Miriam si és viable.
S’ha consultat si és possible fer obligatori pagar l’AFA a les famílies usuàries del menjador però ens han dit que no és possible.
Es comenta l’opció de fer algun tipus de butlletí o informació per explicar totes les coses que fa l’AFA en el dia a dia per donar visibilitat.
També es comenta que fer les assemblees presencials ajuda a que la gent vagi i participi i la Sheila informa que aquesta és la intenció de cara a futures assemblees.
Es parla també de la importància de penjar cartells informant de l’AFA i la Sheila comenta que a la propera reunió amb la direcció comentarem l’opció de tornar a penjar informació a la vitrina, etc.

6. TRASPÀS REUNIÓ INTERCOMISSIONS
La Clara Edo explica que a la darrera reunió eren molt poca gent i es van parlar unes possibles actuacions per millorar les finances de l AFA.
Es va parlar de la festa de Carnestoltes si es podria vendre menjar o beguda, que a la festa de la primavera es podria vendre llavors o alguna cosa així a l’entrada i per Sant Jordi fer una paradeta de roses o sorteig de llibres i vendre paperetes.
També es va plantejar fer samarretes del Carlit i vendre-les.

7. JORNADA PORTES OBERTES 2022
L’equip directiu ens han convidat a l’AFA a assistir el dimarts 22 a la jornada de Portes Obertes pel nou curs.
En representació de l’AFA Anirà la Montse i la Núria Mur s’ofereix a acompanyar-la.

8. COMISSIÓ FEM XARXA I COMISSIÓ INCLUSIÓ : CREACIÓ DEL GRUP DE TREBALL SOBRE INCLUSIÓ AMB ALTRES ESCOLES.
Fem xarxa explica que totes les escoles estan a la mateixa situació de falta de recursos en el tema d’inclusió. A la darrera reunió de fem xarxa es va convidar a les comissions de inclusió de les diferents escoles.
Comissió inclusió explica que el decret d’inclusió no penja de cap llei i això fa que estigui coix. Com creuen que aquest problema afecta a tota Barcelona no només al districte s’estan posant en contacte amb les altres coordinadores de Barcelona i fer una mobilització a nivell ciutat perquè no pot ser que els infants amb NEE estiguin a expenses de les AFA.
El pla és anar a Consorci, a l’administració, al síndic, altres entitats que treballen amb gent amb discapacitat i destacar que això afecta a tots els infants, docents i famílies.

9. COMISSIÓ CULTURA : CARNESTOLTES 2022.
Comissió cultura explica que han enviat l’enquesta i han participat un 20% de famílies.
Diumenge 6 de Març serà la festa de carnestoltes al pati de l’escola.
Estan treballant en la comunicació de la festa, es farà un petit concurs i petites coses per que la gent vegi que es tornen a fer coses des de cultura.
Es demanaran voluntaris per organitzar, per la música, etc.
Es plantejaran i acabaran de decidir si la comissió vendrà a la festa menjar i/o beguda.

10. COMISSIÓ EXTRAESCOLARS : ACTIVITAT PISCINA.
Extraescolars explica que s’han estat movent i estan molt contentes d’informar que han trobat una piscina alternativa pel curs vinent. És el CNAB i hi ha opció amb el mateix dia i horari actual i opció a ampliar el número d’infants sense problema.
La Laia de comissió extraescolars projecta les dades i els preus i les famílies en general es mostren molt contentes amb la proposta.
La Sheila comenta que a nivell contractes que arribi a la junta per fer-ho tot correctament encara que està clar que farem el canvi.
També s’informa que al gener ha sortit a P3 un grup d’anglès amb una acadèmia nova.

11. PRECS I PREGUNTES.
Es comenta si es pot preguntar si a l’espai migdia els infants poden anar junts al pati gran, comissió menjador informa que ja s’ha comentat.
S’informa que les famílies que fan l’extraescolar de Joc Creatiu estan molt contentes amb la gestió que s’ha fet en cas de confinament. Es comenta el tema de consell de delegades, que s’ha convocat una nova reunió i diverses famílies no acaben d’entendre la finalitat. Es tornarà a treure aquest tema de la finalitat del consell de delegades a les reunions junta/escola i a les reunions de consell escolar.

12. ASSISTÈNCIA PER CURSOS A L’ASSEMBLEA
Hem assistit a la reunió 18 persones (representant 30 infants).

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que jo, la Secretària, n’estenc la present acta amb el vist i plau de la Presidenta.
La Secretària La Presidenta
Susana Pérez del Estal Sheila Garcia Puig

General

VAGA

ATENCIÓ!

Dues convocatòries de vaga: Dimarts 29 i Dimecres 30 de març.

FAMÍLIES X LA VAGA EDUCATIVA:

Dimarts 29 de març a les 17:30h a Pl Urquinaona 6, Consorci d’Educació

DECRET D’INCLUSIÓ:

Dimecres 30 de març a les 11:30h a Via Augusta 202-206, Departament d’Educació

General

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA DE L’ESCOLA CARLIT A…

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA DE L’ESCOLA CARLIT A 26 DE NOVEMBRE DE 2021
A la ciutat de Barcelona, el dia 26 de Novembre de 2021 a les 21:00h, es celebra l’assemblea
de sòcies de l’AFA de l’escola Carlit, mitjançant Meet.
1. APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR
S’aprova l’acta de l’assemblea anterior per 22 vots a favor i 1 abstencions (en aquell moment
23 persones a la reunió votant).
2. COMISSIONS MIXTES DEL CONSELL ESCOLAR
La Sheila explica les diferents comissions mixtes que hi ha al consell escolar i els seus
components en quant a membres de famílies, escola o representants de l’Ajuntament.
Una família consulta si seria possible fer mixta la comissió de cultura que estan engegant de
nou.
La Sheila li explica la creació del document sobre els comissions mixtes i el punt en el que es
troba.
3. COMISSIÓ MENJADOR
La Cristina informa que la Sheila i ella deixen la comissió menjador i deixen pas a les noves
famílies que s’afegeixen a la comissió.
Les famílies en general agraeixen la molta feina feta per les persones sortint de la comissió.
L’Albert Pérez es presenta i presenta als nous membres de la comissió, Albert Bellmunt, Núria
Mur, Jordi Sabaté i ell mateix.
4. VOTACIÓ CESSIÓ MENJADOR
El Joan explica com funciona el tema de la cessió de la gestió del menjador a l’escola. Al final
de cada curs l’escola demana a l’AFA si accepta la cessió de la gestió del menjador i fins ara
s’ha acceptat i ho ha portat l’AFA.
Al final del curs passat algunes famílies van plantejar l’opció de no agafar la gestió del
menjador i no es va votar perquè no coneixíem com serien les gestions a fer ni els terminis
legals necessaris i ara que tenim aquesta informació, es pot votar aquest tema.
Abans de realitzar la votació, es manté un debat obert, dens i llarg amb els pros i contres de la
gestió del menjador.
Una família comenta que si es queda la gestió del menjador l’AFA, s’haurien de canviar les
premisses. Gairebé tots els infants fan ús del menjador i cada vegada hi ha menys famílies
sòcies de l’AFA , potser una manera d’augmentar el número de sòcies seria que fos condició
ser-ne per poder quedar-se al menjador. I entre totes pagar el cost de la coordinadora.
Es procedeix a votar amb la pregunta “Vols que l’escola gestioni el menjador?”, resultat de la
votació:
SI 16, NO 18 i 2 abstencions de 36 famílies connectades al moment de la votació.
Una família com a no usuària de menjador reflexiona que aquesta energia que s’ha dedicat al
dia d’avui a aquest tema estaria molt bé aplicar-la també a la resta de comissions.
La junta felicita per la participació i que l’empenta d’avui serveixi per continuar i es proposa
votar la cessió anualment en aquetes dates per recolzar aquesta decisió en el temps i que el
president/a tingui el recolzament de les famílies a l’hora de signar.
Una família opina que l’escola ha d’acceptar més l’ajuda de l’AFA i treballar juntes. Proposa a
les persones sortints de la comissió fer una memòria amb totes les gestions, incidents, etc.,
que ha hagut els últims anys per informar a les famílies i a la comissió entrant.
5. TRASPÀS CONSELL ESCOLAR.
La Mònica i la Núria comenten i agraeixen la feina feta per la Lorena i la Silvia que surten
aquest any del Consell escolar.
Informen que al darrer Consell es van presentar els resultats interns de l’avaluació de l’escola i
de les avaluacions externes (probes competències 6è i avaluació sobre comprensió lectora).
De les probes competències de 6è es va explicitar que la informació no es pot fer pública, van
consultar a la AFFAC i és correcte que no es poden fer públiques les dades perquè poden crear
disgregacions.
Sobre les probes de comprensió lectora l’escola no té els resultats de les probes perquè es van
cremar els ordinadors i no s’han pogut recuperar.
Es va presentar el pla general d’obertura del curs (PGA).
Es va comentar el tema de reprendre els padrins de lectura i per ara, l’escola ha dit que no és
possible per la situació sanitària i les mesures.
Sobre la sol·licitud de participació a la Cantania, l’escola va dir que no perquè els especialistes
de música no ho veien adient.
Es va preguntar pels problemes de convivència en alguns grups i quins mecanismes s’estaven
treballant, l’escola va dir que estaven treballant, que eren conscients que estava sent difícil i
continuarien treballant.
Es va preguntar sobre el consell de delegades, que ells havien decidit que es crearia aquest
Consell i això feia que el Consell escolar seria merament informatiu.
6. COMISSIÓ CULTURA
La Sheila informa que tota la comissió de cultura marxa i els nous membres son el Fabrizio i la
Jeanette.
El Fabrizio demana traspàs d’informació de la gent que havia abans a la comissió de Cultura
per poder començar a treballar.
7. COMISSIÓ FEM XARXA
La Clara Q. comenta la percepció que tenen que les escoles públiques estan absorbint més
infants amb NEE que les concertades però com és una percepció de la que no tenen dades, ja
que no es poden facilitar, és complicat demostrar-ho.
Van demanar a les escoles aquesta informació i els hi van respondre que no podien facilitar
aquesta informació perquè al decret d’inclusió està especificat que no es pot compartir per
evitar greuges entre escoles.
La Clara E. explica que com inclusió s’estan movent per demanar dades i es neguen a donarles. La Clara explica que des del mateix CDIAP ja et dirigeixen a l’escola pública i a les escoles
concertades et conviden a marxar a la pública si tenen infants amb NEE.
8. EXTRAESCOLAR PISCINA
Carmen Secanella comenta com a usuària de l’extraescolar de piscina ha vist als seus fills i
altres nens que únicament es dediquen a fer piscines i els infants s’avorreixen i cansen, ho van
comentar amb la Miriam i això va canviar.
A un altre grup van fer als infants llençar-se de cap en poca fondària i un nen es va ferir a la
boca. Els grans no es canvien als vestidors si no al mig del passadís amb unes cortines, etc. I
proposa fer un canvi de centre de cara al curs vinent.
La Sheila corrobora la mateixa informació en grans, que en els grups de petits és diferent.
Que aquest any no és viable canviar però sí millorar lo que s’està fent.
També el fet que no puguin entrar els nostres monitors a les instal·lacions que son els nostres
ulls, i no els fan traspàs de la informació, entreguen els infants però no expliquen res als
monitors.
La Laia Gras de la comissió d’extraescolars comenta que son només dos persones a la comissió
i falten mans.
Informa que les queixes comentades, la Miriam les ha traslladat a Maristes.
Comenta que estan molt a sobre de Maristes per tenir més informació, que estan
constantment en comunicació però costa treballar amb ells.
La Laia comparteix el document de la recerca d’altres centres amb informació de diferents
clubs i espais.
La Sheila s’ofereix a ajudar a la recerca de centres.
9. PRECS I PREGUNTES
Deixem per la següent assemblea el tema de Consells de Delegades i la Comissió Entorns
Escolar.
Una família comenta el tema de tornar a insistir en saber alguna informació de l’avaluació de
competències.
La Sheila informa que no és un tema del Carlit, que és general no poder donar aquesta
informació, es va consultar a l’AFFAC i van informar que era així, no es podia informar.
Una família comenta que l’escola no té cap pla lector definit i que s’hauria d’insistir amb el
tema perquè és molt important.
10. ASSISTÈNCIA PER CURSOS A L’ASSEMBLEA
Hem assistit a la reunió 44 persones (representant 60 infants).
I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que jo, la Secretària, n’estenc la
present acta amb el vist i plau de la Presidenta.

La Secretària

Susana Pérez del Estal

La Presidenta
Sheila Garcia Puig