Actualitat

General

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA DE L’ESCOLA CARLIT A…

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA DE L’ESCOLA CARLIT A 17 DE FEBRER DE 2022

A la ciutat de Barcelona, el dia 17 de Febrer de 2022 a les 21:00h, es celebra l’assemblea de sòcies de l’AFA de l’escola Carlit, mitjançant Meet.

1. APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIORS’aprova l’acta de l’assemblea anterior per 9 vots a favor i 1 abstencions (en aquell moment 10 persones a la reunió votant).

2. PRESENTACIÓ DE SUBVENCIONS
La Montse com a tresorera explica la subvenció que s’ha demanat que ja està presentada de 4500€ aproximadament i que en els propers dies es presentarà la justificació.
La Clara Edo explica que de cara a aquest curs no s’ha demanat la subvenció de patis i el que s’ha fet és recolzar a l’escola en unes subvencions que gestiona l’escola per aconseguir inversió en el pati.

3. CONSELL ESCOLAR
Les Representants del Consell Escolar expliquen que des de fa dos consells la comunicació a les famílies ha canviat perquè des de inspecció i per confidencialitat tota la comunicació serà a través del butlletí que ja s’està enviant.
La comissió Fem xarxa ha demanat a altres escoles que expliquin com fan aquesta comunicació a les seves escoles. Dilluns tenen una reunió i comentaran aquesta qüestió.

4. ACOLLIDA MATINAL: CASUÍSTICA NECESSITATS MONITORATGE.
La Sheila explica la situació actual a l’acollida, la baixada d’infants usuaris del servei pel Covid, que l’any passat la Pere Tarrés no ens van treure un monitor perquè no van poder per contracte però aquest any sí perquè eren pocs usuaris. Aquest curs, per primera vegada a l’acollida, ens hem trobt amb un infant de NEE que necessita un vetllador/a.
Explica tot lo que s’ha fet des de la junta per resoldre aquesta situació: reunions amb la FPT, buscar beques per infants amb NEE que ens han informat que no apliquen a
l’acollida, es va buscar monitors en pràctiques però no va ser possible, s’ha parlat amb l’escola demanant ajuda i ens van dir que no podien per falta de recursos. També es va consultar a l’AFFAC per demanar si havia alguna subvenció i es va enviar instancia al consorci per demanar més hores del vetllador de l’infant amb NEE, ens ho van denegar tot perquè no és horari reglat.
S’informa que hem allargat el segon monitor tot el que hem pogut, controlant els infants que van fixes i els esporàdics.
Es planteja l’opció de fer una activitat homologada en aquest horari perquè aleshores es poden demanar beques. Es parlarà amb l’AEE per preguntar aquesta opció.

5. PRESSUPOSTOS DEFICITARIS AFA : PROPOSTES DE MILLORA.
La Sheila explica que cada any tenim un pressupost deficitari i que sempre falten diners, el cost més gran que tenim és el sou de la Miriam.
La Montse com a tresorera explica totes les coses que s’han pensat per millorar les finances de l’AFA les que hem pensat son pujar la quota, que fa anys que no es puja, o repercutir una quota més elevada a les famílies amb més fills a l’escola.
Es preguntarà a altres escoles com fan el tema de quotes a la reunió de dilluns amb altres escoles.
També es planteja l’opció per captar més famílies de fer algun tipus de campanya perquè les famílies es facin sòcies. Donar visibilitat a la feina que es fa a l’AFA, les comissions, etc.
Es comenta que l’altra manera de reduir el pressupost es reduir les hores de AFA de la Miriam, estem estudiant el contracte per reduir o compactar les hores de la Miriam si és viable.
S’ha consultat si és possible fer obligatori pagar l’AFA a les famílies usuàries del menjador però ens han dit que no és possible.
Es comenta l’opció de fer algun tipus de butlletí o informació per explicar totes les coses que fa l’AFA en el dia a dia per donar visibilitat.
També es comenta que fer les assemblees presencials ajuda a que la gent vagi i participi i la Sheila informa que aquesta és la intenció de cara a futures assemblees.
Es parla també de la importància de penjar cartells informant de l’AFA i la Sheila comenta que a la propera reunió amb la direcció comentarem l’opció de tornar a penjar informació a la vitrina, etc.

6. TRASPÀS REUNIÓ INTERCOMISSIONS
La Clara Edo explica que a la darrera reunió eren molt poca gent i es van parlar unes possibles actuacions per millorar les finances de l AFA.
Es va parlar de la festa de Carnestoltes si es podria vendre menjar o beguda, que a la festa de la primavera es podria vendre llavors o alguna cosa així a l’entrada i per Sant Jordi fer una paradeta de roses o sorteig de llibres i vendre paperetes.
També es va plantejar fer samarretes del Carlit i vendre-les.

7. JORNADA PORTES OBERTES 2022
L’equip directiu ens han convidat a l’AFA a assistir el dimarts 22 a la jornada de Portes Obertes pel nou curs.
En representació de l’AFA Anirà la Montse i la Núria Mur s’ofereix a acompanyar-la.

8. COMISSIÓ FEM XARXA I COMISSIÓ INCLUSIÓ : CREACIÓ DEL GRUP DE TREBALL SOBRE INCLUSIÓ AMB ALTRES ESCOLES.
Fem xarxa explica que totes les escoles estan a la mateixa situació de falta de recursos en el tema d’inclusió. A la darrera reunió de fem xarxa es va convidar a les comissions de inclusió de les diferents escoles.
Comissió inclusió explica que el decret d’inclusió no penja de cap llei i això fa que estigui coix. Com creuen que aquest problema afecta a tota Barcelona no només al districte s’estan posant en contacte amb les altres coordinadores de Barcelona i fer una mobilització a nivell ciutat perquè no pot ser que els infants amb NEE estiguin a expenses de les AFA.
El pla és anar a Consorci, a l’administració, al síndic, altres entitats que treballen amb gent amb discapacitat i destacar que això afecta a tots els infants, docents i famílies.

9. COMISSIÓ CULTURA : CARNESTOLTES 2022.
Comissió cultura explica que han enviat l’enquesta i han participat un 20% de famílies.
Diumenge 6 de Març serà la festa de carnestoltes al pati de l’escola.
Estan treballant en la comunicació de la festa, es farà un petit concurs i petites coses per que la gent vegi que es tornen a fer coses des de cultura.
Es demanaran voluntaris per organitzar, per la música, etc.
Es plantejaran i acabaran de decidir si la comissió vendrà a la festa menjar i/o beguda.

10. COMISSIÓ EXTRAESCOLARS : ACTIVITAT PISCINA.
Extraescolars explica que s’han estat movent i estan molt contentes d’informar que han trobat una piscina alternativa pel curs vinent. És el CNAB i hi ha opció amb el mateix dia i horari actual i opció a ampliar el número d’infants sense problema.
La Laia de comissió extraescolars projecta les dades i els preus i les famílies en general es mostren molt contentes amb la proposta.
La Sheila comenta que a nivell contractes que arribi a la junta per fer-ho tot correctament encara que està clar que farem el canvi.
També s’informa que al gener ha sortit a P3 un grup d’anglès amb una acadèmia nova.

11. PRECS I PREGUNTES.
Es comenta si es pot preguntar si a l’espai migdia els infants poden anar junts al pati gran, comissió menjador informa que ja s’ha comentat.
S’informa que les famílies que fan l’extraescolar de Joc Creatiu estan molt contentes amb la gestió que s’ha fet en cas de confinament. Es comenta el tema de consell de delegades, que s’ha convocat una nova reunió i diverses famílies no acaben d’entendre la finalitat. Es tornarà a treure aquest tema de la finalitat del consell de delegades a les reunions junta/escola i a les reunions de consell escolar.

12. ASSISTÈNCIA PER CURSOS A L’ASSEMBLEA
Hem assistit a la reunió 18 persones (representant 30 infants).

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que jo, la Secretària, n’estenc la present acta amb el vist i plau de la Presidenta.
La Secretària La Presidenta
Susana Pérez del Estal Sheila Garcia Puig

General

VAGA

ATENCIÓ!

Dues convocatòries de vaga: Dimarts 29 i Dimecres 30 de març.

FAMÍLIES X LA VAGA EDUCATIVA:

Dimarts 29 de març a les 17:30h a Pl Urquinaona 6, Consorci d’Educació

DECRET D’INCLUSIÓ:

Dimecres 30 de març a les 11:30h a Via Augusta 202-206, Departament d’Educació

General

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA DE L’ESCOLA CARLIT A…

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA DE L’ESCOLA CARLIT A 26 DE NOVEMBRE DE 2021
A la ciutat de Barcelona, el dia 26 de Novembre de 2021 a les 21:00h, es celebra l’assemblea
de sòcies de l’AFA de l’escola Carlit, mitjançant Meet.
1. APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR
S’aprova l’acta de l’assemblea anterior per 22 vots a favor i 1 abstencions (en aquell moment
23 persones a la reunió votant).
2. COMISSIONS MIXTES DEL CONSELL ESCOLAR
La Sheila explica les diferents comissions mixtes que hi ha al consell escolar i els seus
components en quant a membres de famílies, escola o representants de l’Ajuntament.
Una família consulta si seria possible fer mixta la comissió de cultura que estan engegant de
nou.
La Sheila li explica la creació del document sobre els comissions mixtes i el punt en el que es
troba.
3. COMISSIÓ MENJADOR
La Cristina informa que la Sheila i ella deixen la comissió menjador i deixen pas a les noves
famílies que s’afegeixen a la comissió.
Les famílies en general agraeixen la molta feina feta per les persones sortint de la comissió.
L’Albert Pérez es presenta i presenta als nous membres de la comissió, Albert Bellmunt, Núria
Mur, Jordi Sabaté i ell mateix.
4. VOTACIÓ CESSIÓ MENJADOR
El Joan explica com funciona el tema de la cessió de la gestió del menjador a l’escola. Al final
de cada curs l’escola demana a l’AFA si accepta la cessió de la gestió del menjador i fins ara
s’ha acceptat i ho ha portat l’AFA.
Al final del curs passat algunes famílies van plantejar l’opció de no agafar la gestió del
menjador i no es va votar perquè no coneixíem com serien les gestions a fer ni els terminis
legals necessaris i ara que tenim aquesta informació, es pot votar aquest tema.
Abans de realitzar la votació, es manté un debat obert, dens i llarg amb els pros i contres de la
gestió del menjador.
Una família comenta que si es queda la gestió del menjador l’AFA, s’haurien de canviar les
premisses. Gairebé tots els infants fan ús del menjador i cada vegada hi ha menys famílies
sòcies de l’AFA , potser una manera d’augmentar el número de sòcies seria que fos condició
ser-ne per poder quedar-se al menjador. I entre totes pagar el cost de la coordinadora.
Es procedeix a votar amb la pregunta “Vols que l’escola gestioni el menjador?”, resultat de la
votació:
SI 16, NO 18 i 2 abstencions de 36 famílies connectades al moment de la votació.
Una família com a no usuària de menjador reflexiona que aquesta energia que s’ha dedicat al
dia d’avui a aquest tema estaria molt bé aplicar-la també a la resta de comissions.
La junta felicita per la participació i que l’empenta d’avui serveixi per continuar i es proposa
votar la cessió anualment en aquetes dates per recolzar aquesta decisió en el temps i que el
president/a tingui el recolzament de les famílies a l’hora de signar.
Una família opina que l’escola ha d’acceptar més l’ajuda de l’AFA i treballar juntes. Proposa a
les persones sortints de la comissió fer una memòria amb totes les gestions, incidents, etc.,
que ha hagut els últims anys per informar a les famílies i a la comissió entrant.
5. TRASPÀS CONSELL ESCOLAR.
La Mònica i la Núria comenten i agraeixen la feina feta per la Lorena i la Silvia que surten
aquest any del Consell escolar.
Informen que al darrer Consell es van presentar els resultats interns de l’avaluació de l’escola i
de les avaluacions externes (probes competències 6è i avaluació sobre comprensió lectora).
De les probes competències de 6è es va explicitar que la informació no es pot fer pública, van
consultar a la AFFAC i és correcte que no es poden fer públiques les dades perquè poden crear
disgregacions.
Sobre les probes de comprensió lectora l’escola no té els resultats de les probes perquè es van
cremar els ordinadors i no s’han pogut recuperar.
Es va presentar el pla general d’obertura del curs (PGA).
Es va comentar el tema de reprendre els padrins de lectura i per ara, l’escola ha dit que no és
possible per la situació sanitària i les mesures.
Sobre la sol·licitud de participació a la Cantania, l’escola va dir que no perquè els especialistes
de música no ho veien adient.
Es va preguntar pels problemes de convivència en alguns grups i quins mecanismes s’estaven
treballant, l’escola va dir que estaven treballant, que eren conscients que estava sent difícil i
continuarien treballant.
Es va preguntar sobre el consell de delegades, que ells havien decidit que es crearia aquest
Consell i això feia que el Consell escolar seria merament informatiu.
6. COMISSIÓ CULTURA
La Sheila informa que tota la comissió de cultura marxa i els nous membres son el Fabrizio i la
Jeanette.
El Fabrizio demana traspàs d’informació de la gent que havia abans a la comissió de Cultura
per poder començar a treballar.
7. COMISSIÓ FEM XARXA
La Clara Q. comenta la percepció que tenen que les escoles públiques estan absorbint més
infants amb NEE que les concertades però com és una percepció de la que no tenen dades, ja
que no es poden facilitar, és complicat demostrar-ho.
Van demanar a les escoles aquesta informació i els hi van respondre que no podien facilitar
aquesta informació perquè al decret d’inclusió està especificat que no es pot compartir per
evitar greuges entre escoles.
La Clara E. explica que com inclusió s’estan movent per demanar dades i es neguen a donarles. La Clara explica que des del mateix CDIAP ja et dirigeixen a l’escola pública i a les escoles
concertades et conviden a marxar a la pública si tenen infants amb NEE.
8. EXTRAESCOLAR PISCINA
Carmen Secanella comenta com a usuària de l’extraescolar de piscina ha vist als seus fills i
altres nens que únicament es dediquen a fer piscines i els infants s’avorreixen i cansen, ho van
comentar amb la Miriam i això va canviar.
A un altre grup van fer als infants llençar-se de cap en poca fondària i un nen es va ferir a la
boca. Els grans no es canvien als vestidors si no al mig del passadís amb unes cortines, etc. I
proposa fer un canvi de centre de cara al curs vinent.
La Sheila corrobora la mateixa informació en grans, que en els grups de petits és diferent.
Que aquest any no és viable canviar però sí millorar lo que s’està fent.
També el fet que no puguin entrar els nostres monitors a les instal·lacions que son els nostres
ulls, i no els fan traspàs de la informació, entreguen els infants però no expliquen res als
monitors.
La Laia Gras de la comissió d’extraescolars comenta que son només dos persones a la comissió
i falten mans.
Informa que les queixes comentades, la Miriam les ha traslladat a Maristes.
Comenta que estan molt a sobre de Maristes per tenir més informació, que estan
constantment en comunicació però costa treballar amb ells.
La Laia comparteix el document de la recerca d’altres centres amb informació de diferents
clubs i espais.
La Sheila s’ofereix a ajudar a la recerca de centres.
9. PRECS I PREGUNTES
Deixem per la següent assemblea el tema de Consells de Delegades i la Comissió Entorns
Escolar.
Una família comenta el tema de tornar a insistir en saber alguna informació de l’avaluació de
competències.
La Sheila informa que no és un tema del Carlit, que és general no poder donar aquesta
informació, es va consultar a l’AFFAC i van informar que era així, no es podia informar.
Una família comenta que l’escola no té cap pla lector definit i que s’hauria d’insistir amb el
tema perquè és molt important.
10. ASSISTÈNCIA PER CURSOS A L’ASSEMBLEA
Hem assistit a la reunió 44 persones (representant 60 infants).
I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que jo, la Secretària, n’estenc la
present acta amb el vist i plau de la Presidenta.

La Secretària

Susana Pérez del Estal

La Presidenta
Sheila Garcia Puig

General

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA DE L’ESCOLA CARLIT A…

A la ciutat de Barcelona, el dia 15 d’octubre de 2021 a les 21:00h, es celebra l’assemblea de sòcies de l’AFA de l’escola Carlit, mitjançant Meet.

1. APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR
S’aprova l’acta de l’assemblea anterior per 13 vots a favor i 2 abstencions (en aquell moment 15 persones a la reunió votant).

2. PRESSUPOST ECONÒMIC CURS 2021-2022.
La Montse, tresorera de l’AFA, presenta el pressupost per al nou curs 2021-22.
Una família demana informació sobre el saldo disponible que té l’AFA dels diners del Cuida’m i la partida que tenen disponible el grup de 6è.
La Montse explica que primer s’està presentant el pressupost del curs i que on es reflexa la informació que està demanant és al l’estat de comtes que es presenta a continuació.
Feta l’aclaració es vota i s’aprova el pressupost amb 25 vots a favor i 7 abstencions, en aquell moment 32 persones votant.

3. TRASPÀS CONSELL ESCOLAR.
La Mònica, com a representant del Consell Escolar, explica per a les famílies de P3 que és el consell escolar.
Informa que al darrer consell del dia 10 de Setembre no vam poder assistir ni els representants de les famílies ni de l’AFA.
Facilita la informació que l’escola ha fet arribar d’aquest consell que és el pla d’obertura del curs.

S’informa del proper consell escolar per dimecres vinent 20 d’Octubre i dels temes que es tractaran.
Informa que en breu hi haurà eleccions al consell escolar i que s’han de presentar mínim dos persones perquè dos de les representants han de deixar el càrrec.

4. COMISSIÓ MENJADOR.
La Sheila com a comissió menjador explica que aquest curs hem tornat al número de comensals d’abans de la pandèmia, uns 195/200 infants.
Informa que actualment tenim 10 grups amb 10 monitors, una coordinadora i 3 vetlladors. A partir de dilluns comença un nou vetllador.
Comenta que la comissió de menjador, junt amb inclusió, continua lluitant pel tema vetlladors i NEE, per mantenir els vetlladors que es necessiten.
La Cristina explica la situació de l’útima reunió entre les comissions menjador, inclusió i direcció de l’escola. L’escola va penjar la trucada i va donar per finalitzada la reunió sense donar més opcions a parlar a les comissions.
Diferents famílies expressen la seva opinió sobre aquest tema amb la direcció de l’escola amb diferents punts de vista.

5. VOTACIÓ TAULETES INNOVAMAT.

La junta informa que vam preguntar a l’escola sobre el tema de l’aportació econòmica que ens sol·licitaven per comprar tauletes per l’Innovamat i no hem tingut resposta fins la data.

La Sheila explica que algunes famílies ens han informat que a les reunions de curs s’ha comunicat que ja han comprat les tauletes. Hem preguntat a l’escola i ens han respòs que les tauletes ja estan comprades i mentre les reben faran servir les de CRP (centre recurs pedagògic en préstec).

Per aquest motiu no es votarà la compra de tauletes ja que no tenim evidència que necessitin els diners.

Algunes famílies plantegen el tema de la implantació de l’Innovamat, que l’escola ha pres la decisió d’implantar aquest sistema sense comunicar i explicar a les famílies el perquè d’aquest canvi, com funciona, que té de millor, etc.

Una família demana més informació sobre els resultats de les proves de competències i es planteja quina influència tindrà aquest nou sistema en els resultats de competències matemàtiques.

6. COMISSIONS MIXTES.
La Sheila comenta el document enviat a l’escola sobre la creació de les comissions mixtes i, que com encara no tenim resposta per part de l’escola, no podem votar sobre les comissions mixtes.
Una família diu que al document que s’ha fet arribar no veu la implicació per part de l’escola que era lo que s’esperava ja que ells van proposar el tema de comissions mixtes.
Una altra família explica que potser no ens hauríem de fixar tant en documents, etc., que és millor veure si funcionen i tirar les coses endavant.
En el cas de patis i inclusió es necessari que siguin mixtes i que potser les persones que formen una comissió haurien de tenir més pes en aquesta decisió si consideren que la feina anirà millor treballant conjuntament.
Una sòcia explica que en el tema d’extraescolars sempre s’han reunit la comissió d’extraescolars amb l’escola per la coordinació de les activitats, que sempre han tingut bona entesa amb l’equip directiu per coordinar activitats, espais, etc. L’escola dóna feedback, assessorament, etc.
Una família comenta que comissions mixtes ja hi ha hagut anteriorment, per exemple biblioteca, camí amic, i que només funcionen si l’escola s’implica molt.

Varies famílies exposen les seves opinions sobre la conveniència o no de les comissions mixtes, sobretot a extraescolars i sobre les comissions que ja van ser mixtes i van morir pel camí (biblioteca, hort, camí amic etc.).

7. RESULTATS ENQUESTA REALITZACIÓ ASSEMBLEES AFA.
Es presenten resultats de l’enquesta realitzada als membres de l’AFA sobre les assemblees.
Entre l’opció de presencial i virtual va guanyar presencial però per poca diferència i la junta ha pensat que lo millor serà, alternar reunions virtuals i presencials.
Sobre el dia de la setmana més escollit per les assemblees va ser el divendres i l’horari van quedar gairebé empatats la tarda i la nit. Les presencials seran els divendres tarda i les virtuals divendres nit.

8. COMISSIÓ PATIS.
La comissió patis recorda que ens van concedir la subvenció de 500€ i que aquesta subvenció, ja que no arriba el pressupost per fer les reformes desitjades, es destinarà a material pel pati.
L’AFA aportarà 500€ complementaris a la subvenció ja que la normativa d’aquests tipus d’ajuts així ho estipula.
En paral·lel es demanarà al Consorci el “Transformem patis” per aconseguir una subvenció major per fer millores més grans al pati.
La comissió comenta que dels punts crítics que havia al pati s’ha resolt un, un forat que havia on podien caure els infants, i queden pendents de resoldre pel Consorci els altres com per exemple els forats que connecten el pati gran amb el parc.
Una sòcia pregunta si amb tot el tema de “Transformem patis” es reaprofitarà lo que van proposar i votar els infants el curs passat. La comissió informa que sempre s’ha plantejat com un procés participatiu i aquest recull, si aconseguim la subvenció es
tindrà present i tothom podrà dir la seva.

9. COMISSIÓ ENTORNS ESCOLARS.
La Montse, com a comissió Entorns escolars, explica que aquest curs es seguiran fent els talls de carrers i que s’està decidint amb la resta d’escoles quin seria el millor dia, seran talls mensuals.
Hi ha intenció de fer-ho coincidir amb altres escoles ubicades al carrer Roger de Flor per tenir més ressò.
Es demana la col·laboració i participació de la resta de famílies, que vinguin als talls quan ens vagin informant de les dates.

10. PRECS I PREGUNTES.
L’Àlex informa que tots i totes els participants de la comissió cultura deixen la comissió i ‘s’ha de renovar els participants, es demana si algú s’anima a participar.

Una família de P3 informa que hi ha famílies que son noves a l’escola que mai han vist l’escola per dintre per les restricció de la pandèmia, demana si es pot comentar a l’escola perquè mirin de fer visites en grups reduïts o com considerin.
Es comenta que a al reunió d’infantil va sortir el tema i l’escola va dir que ho tenia present.

Una altra família comenta que també estaria bé veure les millores que s’han fet al menjador (menjador nou). Es proposa fer un vídeo per a les famílies.

11. ASSISTÈNCIA PER CURSOS A L’ASSEMBLEA
Hem assistit a la reunió 37 persones (representant 59 infants).

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que jo, la Secretària, n’estenc la present acta amb el vist i plau de la Presidenta.

La Secretària > Susana Pérez del Estal

La Presidenta > Sheila Garcia Puig

General

BENVINGUDES FAMILIES!

Benvingudes a aquest nou inici de curs 2021 – 2022!

Esperem que aquest any la pandèmia no ens faci tant la gitza, esperem trobar-vos a les reunions que fem, però sobretot que puguem recuperar les activitats que fèiem a l’AFA!

Adjuntem la carta de benvinguda de part de la presidenta de l’AFA:

Benvolgudes famílies,
En nom de tota la junta i la resta de membres de l’AFA us desitgem un bon inici de curs i us donem la benvinguda a totes aquelles famílies que per primera vegada s’incorporen aquest any a l’escola!
Venim d’un període que ha estat complicat però iniciem aquest nou curs il·lusionats, optimistes i plens d’energia, per a què a poc a poc puguem tornar a reprendre totes les activitats que fèiem des de l’AFA. Des de l’AFA Carlit, seguirem treballant i fent propostes engrescadores a les que esperem que us sumeu al llarg del proper curs escolar.
Us animem a totes i tots a acostar-vos a l’associació per conèixer tota la tasca que s’hi desenvolupa i aprofitem també per convidar-vos a prendre part activa de l’AFA, ja que sempre ens falten mans per col·laborar. Com ja sabeu, tothom té cabuda a la nostra associació i estem sempre oberts a noves idees i propostes que sumin i ens ajudin a dinamitzar l’AFA.
Per a totes aquelles famílies nouvingudes, ben aviat rebreu una invitació per a assistir a una reunió informativa i de presentació per part de la Junta de l’AFA. No hi podeu faltar, us esperem amb els braços oberts!
I sobretot, tinguem present que totes les famílies som importants per a l’associació. Col·laborem en benefici dels infants, formem part de la comunitat educativa pública i podem dir la nostra en les assembles. Dedicant una mica de temps i participant amb l’AFA millorem, coneixem i compartim el dia a dia de l’educació del nostres fills i filles. L’AFA Escola Carlit és una associació sense afany de lucre formada per les famílies de l’escola Carlit.
Iniciem el curs 2021-2022 amb totes les energies possibles, no hi podeu faltar!
Us hi esperem a totes!!

Benvingudes al Carlit!

Una abraçada,
Sheila, presidenta de l’AFA Carlit

General

BENVINGUT P3!

Benvingut P3!

Adjunt deixem el PDF de presentació de l’AFA per qualsevol dubte o consulta.

Recordeu que l’AFA:

· Gestiona el servei d’acollidadel matí

· Gestiona el servei de menjador (cuina pròpia), amb coordinació amb l’escola.

· Organitza i fa el seguiment de les extraescolars

· També en col·laboració amb l’AEE s’organitza el casal d’estiu: juny, juliol i setembre.

· Atén i canalitza les inquietuds o iniciatives de les famílies relacionades amb l’escola.

· A través de les seves comissions organitza activitats com la festa de Benvinguda a P3 o activitas per St Jordi.

· Promou les connexionsentre les famílies, les altres escoles públiques i, en definitiva, amb tota la comunitat educativa.

Si teniu qualsevol dubte o problema amb el Menjador o l’acollida podeu escriure a la Míriam: afacarlit@gmail.com

Si teniu algun dubte sobre extraescolars de l’AEE podeu escriure al coordinador Miquel Àngel: miquel@ae-eixample.cat

presentació AFA_baixa

Ens veiem a l’escola!

General

PREN NOTA!

Benvolgudes famílies,

Esperem que estigueu bé i que ja ho tingueu tot a punt per començar les noves aventures d’aquest curs!
Us fem arribar el pla d’obertura del curs 21/22 que ha estat aprovat al Consell Escolar.
Si teniu qualsevol dubte o problema amb el Menjador o l’acollida podeu escriure a la Míriam: afacarlit@gmail.com
Si teniu algun dubte sobre extraescolars de l’AEE podeu escriure al coordinador Miquel Àngel: miquel@ae-eixample.cat
Ens veiem el dilluns a l’escola!