Actualitat

General

BUTLLETÍ INFORMATIU. Número 7

JORNADA INTENSIVA DILLUNS 21/12

El proper dilluns 21 de desembre fem jornada intensiva a l’escola i com que les sortides han de ser esglaonades, queden de la següent manera:

12.45-12.50h:
– Tramuntana: portal verd
– 5è i 6è: portes de vidre
12.50-12.55h:
– Migjorn: portal verd
– 3r i 4t: portes de vidre
12.55-13h:
– Ponent: portal verd
– Xaloc i Garbí: portes de vidre
13-13.05h:
– Llevant: portal verd
– Mestral: porta de vidre
Properament l’AFA us informarà sobre com queda el servei de menjador per aquest dia.

 

MARATÓ TV3

Degut a la situació actual, aquest curs no realitzarem la tradicional parada de La Marató. Per aquest motiu disposeu de LA CAIXA SOLIDÀRIA on podeu aportar, voluntariament, la quantitat que volgueu. A finals de la propera setmana rebreu a casa una manualitat feta pels nens i nenes de l’escola per agrair la vostra aportació!

MATERIAL D’ESCOLA

El proper divendres dia 18 els infants s’emportaran a casa els mitjons de psicomotricitat (en el cas d’infantil) i les bates (infantil i primària).
El calçat d’escola (crocs o altres) tornaran a casa el mateix dilluns dia 21 de desembre.

Recordeu que caldrà portar de nou aquest material el primer dia d’escola, que serà el divendres 8 de gener de 2021.

General

BUTLLETÍ INFORMA’T. Número 6

SORTIDES I COLÒNIES

En el Consell Escolar que es va celebrar la passada setmana es van aprovar les sortides d’aquest curs. Com sabeu enguany començaran el
segon trimestre.
Donada la situació sanitària, hem cregut convenient no fer cap sortida en transport públic i les farem totes en autocar o caminant.
Ens sap greu anunciar, que l’equip de mestres, després de valorar detingudament els pros i contres, hem decidit que aquest curs no es
faran colònies. Ens trobem en un moment sanitari molt delicat i incert.

 

ACLARIMENTS COVID19

No es pot anar a l’escola si l’infant presenta alguna de les situacions següents:

– Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.
– Està en espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic molecular.
– Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
– Conviu amb una persona que està en espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic molecular per ser un cas sospitós o es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat o identificada com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.

Sí que poden anar a l’escola els contactes de contactes estrets, és a dir, aquells infants que conviuen amb una persona que està fent quarantena per ser contacte estret d’un cas positiu. Per exemple, els fills o filles del professorat en quarantena o els germans o germanes
d’infants en quarantena poden fer vida normal, a diferència dels convivents d’un cas positiu.

Què passa en cas de positiu en un grup?

– Ens posem en contacte amb la infermera referent de l’escola.
– Ella, es posa en contacte amb el gestor covid per analitzar la situació.
– Contacten amb la família.
– Els professionals sanitaris, en funció de la situació decidiran si caldrà confinar el grup i fer PCR o si no serà necessari.
– Si es dona un positiu en algun grup, informarem d’aquest positiu tant si s’ha de confinar el grup i fer PCR com si no s’ha de confinar, segons indicació de la infermera referent.

 

CONCERT D’HIVERN

Aquest any tan especial, per Nadal, estem preparant quelcom molt especial!
Com que no podem reunir-nos tots en un concert com fins ara, malgrat ens hagués agradat fer-ho així, els nens i nenes i les mestres de l’escola portem dies preparant una sorpresa que estem segurs us agradarà moltíssim!

 

ENGLISH TEACHER

Divendres passat ens vam acomiadar de la Patrícia ja que avui dimecres s’ha incorporat l’Asun a l’escola, serà la mestra d’anglès.

 

CANVI DE TELÈFON

A partir d’ara per contactar a l’escola, si us plau, truqueu al 667424286.

General

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA – 20 DE NOVEMBRE…

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA DE L’ESCOLA CARLIT

A 20 DE NOVEMBRE DE 2020

 

A la ciutat de Barcelona, el dia 20 de novembre a les 21:00h, es celebra l’assemblea de sòcies de l’AFA de l’Escola Carlit, mitjançant Meet.

1. APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR

S’aprova l’acta de l’assemblea anterior per 17 vots a favor i 13 abstencions.

2. RENOVACIÓ PARCIAL JUNTA

Es sol·licita si hi ha voluntaris per renovar parcialment la Junta i cobrir les vacants de Vicepresidència i Secretària. La Susana Pérez es presenta com a Secretària, i la Vicepresidència per ara queda vacant.

3. COMISSIÓ MENJADOR

Com ja es va comentar a la reunió anterior, aquest curs al menjador hi ha menys comensals però més grups degut als desdoblaments dels grups bombolla. És un fet que s’està donant a moltes escoles.

Aquest any, la quota màxima per menú establerta pel Consorci és de 6,33€, però la nostra quota actualment és de 6,19€. Per a què tots els grups disposin de monitor en les condicions actuals caldria augmentar el preu fins a l’establert pel Consorci.

Addicionalment, l’escola ha posat a disposició un alumne d’FP dual, i l’empresa posarà un o dos alumnes de pràctiques.

D’aquesta manera, cada grup disposarà del seu referent: tots els grups de primària disposaran del seu monitor, i infantil tindrà tres monitors i l’alumne d’FP dual. A més a més, sense activitats extraescolars de migdia també hi ha el suport de la coordinadora de menjador.

Es vota la pujada de preu de menú fins a 6,33€, la qual s’aprova  per 24 vots a favor i 9 abstencions.

Així mateix, enlloc de fer renovació automàtica amb l’empresa es farà reunió cada setembre, quan es disposi de la informació de les necessitats segons els usuaris. Així es podrà negociar preu en funció d’aquestes necessitats.

S’informa que, en cas de confinament individual o grupal, existeix l’opció de recollir el menjar a l’escola de 12:00h a 12:15h. En cas de voler-lo cal avisar per mail o telèfon a la Coordinadora del menjador abans de les 9:30h. En el cas de no voler el menú, es retornaria només la part proporcional de la matèria prima. El funcionament és el mateix que en cas de les anul·lacions puntuals.

4. COMISSIÓ DISSOLUCIÓ CUIDA’M

Encara no s’ha arribat a cap acord amb l’escola sobre què fer amb els diners disponibles del Cuida’m, i cada cop hi ha menys famílies a l’escola que hagin aportat diners per a aquest concepte.

Actualment queden en total 11.146,64€ de famílies que han aportat diners, dels quals 5250€ corresponen a infants de cinquè i sisè que encara son a l’escola i 5896,64€ a infants que ja no hi son.

La comissió Cuida’m ha decidit que la part corresponent als alumnes que ja no son a l’escola passi a l’AFA per a la seva gestió, mentre que la part corresponent a alumnes encara presents a l’escola no s’utilitzarà per seguir mirant d’arribar a un acord. En el cas de no arribar a un acord en aquest curs present, les famílies de sisè decidiran si aportar els diners a l’AFA o que se’ls retornin.

5. COMISSIÓ FEM XARXA

La comissió Fem Xarxa, en contacte amb altres centres del barri, informa que altres escoles han fet les colònies corresponents a l’any passat durant el mes d’octubre, i que a la primavera tenen planificat fer les d’aquest curs. Així mateix, també estan fent sortides a llocs propers, o fins i tot llogant un autobús compartit entre dos grups bombolla. També estan aprofitant la logística organitzada per a l’activitat de Ja Nedo (anul·lada temporalment mentre els centres esportius estan tancats) per fer sortides més properes. Cada classe hauria d’encarregar-se de parlar amb l’escola sobre els temes que siguin d’interès per al seu curs i dels quals encara no es disposi d’informació sobre la seva planificació (per exemple colònies de final de cicle).

S’informa també que totes les escoles han fet ja el consell escolar. Al Carlit està planificat per al desembre, abans d’acabar el trimestre, on es presentarà el tancament del curs passat i el pla general del curs actual.

6. ASSOLIMENT COMPETÈNCIES 6È

Les famílies de sisè estan amoïnades per l’assoliment de competències. S’ha parlat amb la direcció de l’escola i amb el Consorci, sol·licitant un desdoblament del grup amb un suport extern per intentar que aquests nens arribin a l’institut amb les competències assolides el més altament possible.

El Consorci es va comprometre a posar-se en contacte amb l’escola, i les famílies ara estan  a l’espera de rebre resposta.

 

 

7. PRECS I PREGUNTES

S’informa que la comissió de Camí Amic desapareix perquè el projecte Espai amic- camí escolar ha finalitzat (a tot Barcelona).

Entorns escolars segueix viu i es podria assumir a la comissió de natura, que només té una persona. La Montse Barriga s’ofereix voluntària per entrar-hi.

8. ASSISTÈNCIA PER CURSOS A L’ASSEMBLEA

Hem assistit a la reunió 33 persones (representant 52 infants).

 

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que jo, la Secretària, n’estenc la present acta amb el vist i plau de la Presidenta.

 

La Secretària                                                                        La Presidenta

Attma Castaño Silva                                                               Sheila Garcia Puig

General

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA – 9 D’OCTUBRE DE…

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA DEL COL·LEGI PÚBLIC CARLIT 1988

A 9 D’OCTUBRE DE 2020

 

A la ciutat de Barcelona, el dia 9 d’octubre a les 21:00h, es celebra l’assemblea de socis de l’AFA del Col·legi Públic Carlit 1988, mitjançant Meet.

1. TANCAMENT ECONÒMIC CURS 2019-2020

Es presenta el tancament del pressupost del curs 2019-20. La previsió inicial era negativa, però finalment amb l’estalvi del no pagament de quotes de coordinadora i monitors, degut al confinament, queda positiu.

S’informa que s’ha concedit l’ajuda demanada per al curs 2019-20, per un import de 1600€.

2. PRESSUPOST CURS 2020-2021

Es presenta el pressupost per al curs 2020-21. La previsió per a aquest curs és negativa, degut a la baixa inscripció de socis a l’AFA.

Les diferents Comissions no demanen pressupost de cara a aquest curs.

S’aprova el pressupost per 12 vots a favor i 1 abstenció.

3. RENOVACIÓ PARCIAL JUNTA

Es comunica que l’Àlex Muñoz (Vicepresident) i l’Attma Castaño (Secretària) deixen la Junta. Es demana si es presenten voluntaris per substituir aquestes posicions i proposar-ho a la propera reunió.

Es farà difusió per donar-ho a conèixer a la resta de socis de l’AFA.

4. COMISSIÓ MENJADOR

Actualment hi ha 11 grups de menjador, però només 10 monitors disponibles. Ara mateix els cursos de 5è i 6è comparteixen monitor, ja que el grup que menys nens té és 6è (aquests dos cursos en total sumen 30 alumnes a menjador).

Des de l’escola s’està intentant aconseguir algun tipus d’ajuda a través del Departament d’Educació per poder posar un monitor més. L’ escola té una persona que fa FP Dual i aquesta dona suport al menjador. Pere Tarrés, quan tenen alumnes de pràctiques els fan anar al menjador per ajudar.

De moment no s’està rebent resposta pel que fa a les ajudes sol·licitades. Caldrà buscar solució per intentar disposar de 2 monitors més. Cal tenir en compte però, que la quota de menjador de moment no es pot pujar, i que els diners necessaris per disposar d’aquests monitors haurien de sortir de les famílies o de l’AFA. Es comenta la possibilitat de fer ús dels diners del Cuida’m; en aquest cas, hauria de ser la comissió Cuida’m qui faci la proposta.

La comissió d’ inclusió s’ofereix a revisar el contracte amb la Fundació Pere Tarrés per veure’n les condicions en detall i estudiar si es podria reclamar a l’empresa que afegeixi aquests monitors.

Per altra banda, la Comissió de menjador seguirà en contacte amb la Direcció per veure com avancen les ajudes. La Comissió d’inclusió intentarà assistir a aquesta reunió.

Es proposa, si cal, fer una assemblea extraordinària després de parlar amb la Direcció.

5. PRECS I PREGUNTES

No n’hi ha.

6. ASSISTÈNCIA PER CURSOS A L’ASSEMBLEA

Hem assistit a la reunió 14 persones (representant 25 infants).

 

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que jo, la Secretària, n’estenc la present acta amb el vist i plau de la Presidenta.

 

La Secretària                                                                            La Presidenta

 

 

 

Attma Castaño Silva                                                                Sheila Garcia Puig

General

Ja és oficial: som AFA

Després d’algun entrebanc i més feina de la que ens pensàvem, per fi hem aconseguit canviar oficialment i a tots els efectes la denominació de l’associació a AFA. Si teniu interès en el perquè d’aquest canvi podeu consultar aquest document preparat per l’Associació d’Atenció a la Diversitat Familiar:

Diversitat Familiar

Moltes gràcies a tots per fer un pas més en pro d’una societat més inclusiva.

General

HO HEM ACONSEGUIT, HEM ATURAT LA LLEI ARAGONÈS! –…

Benvolgudes, benvolguts.
Us fem arribar aquest comunicat per anunciar-vos que hem aconseguit aturar la Llei Aragonès, una llei que, com hem estat denunciant els últims mesos, hauria permès que empreses privades gestionessin molts dels serveis que ara gestionen les AMPA/AFA. Gràcies a la tasca d’incidència política i social que hem dut a terme, hem assolit el nostre màxim objectiu: que les AMPA/AFA puguin seguir gestionant com fins ara els serveis de menjador, extraescolars i acollida matinal i de tarda.

Com sabeu, fa més d’un any que la FaPaC lidera la lluita contra l’entrada de l’empresa privada als serveis d’educació pública, organitzant actes, mobilitzacions i xerrades contra la Llei Aragonès arreu del territori, així com reunions a porta tancada amb els grups parlamentaris. Després de molts mesos de feina, finalment, la Llei Aragonès no entrarà al Ple del Parlament i, per tant, legalment no es podrà aprovar.

Això suposa una gran victòria per a nosaltres, però som conscients que hem de seguir ben alerta. Els serveis bàsics vinculats al sector de l’educació seguiran sent un objectiu llaminer per a les empreses, i sabem que hi haurà més intents d’aconseguir que aquestes empreses gestionin molts dels serveis que ara gestionen les AMPA/AFA.

Per aquest motiu, en cas que algun Consell Comarcal, Ajuntament o qualsevol altra Administració Pública intenti retirar-vos la gestió d’algun d’aquests serveis, poseu-vos en contacte amb la FaPaC tan aviat com sigui possible. La normativa actual reconeix el dret de les AMPA/AFA a gestionar els serveis bàsics de la seva escola i la FaPaC es mantindrà ferma en la seva defensa.

Per últim, volem donar les gràcies a totes les famílies que ens heu acompanyat en cada mobilització, a totes les AMPA/AFA que heu organitzat xerrades informatives per donar a conèixer els riscos que suposava aquesta llei, i a totes les que heu defensat l’escola pública al nostre costat.

Aquesta victòria és de totes!

General

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA – 17 GENER 2020

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA DEL COL·LEGI PÚBLIC CARLIT 1988, A 17 DE GENER DE 2020

A la ciutat de Barcelona, el dia 17 de gener de 2020 a les 16:45h, al domicili social de l’AFA, situat al carrer Roger de Flor 162, es celebra l’assemblea de socis de l’AFA del Col·legi Públic Carlit 1988.

1. APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR

S’aprova l’acta de l’assemblea anterior per 21 vots a favor i 0 en contra.

2. GESTIONS AFA

Canvi de nom a AFA

El canvi de nom a AFA segueix en curs, en espera de resposta.

Acollides matinals esporàdiques

S’informa que, per temes de ratis, no es poden quedar menors de 3 anys a l’acollida.

Segons estava estipulat, per fer ús de l’acollida matinal cal ser soci de l’AFA. No obstant, algunes famílies que no son sòcies han presentat queixes; l’escola suggereix posar preu per a famílies no sòcies. Es proposa establir un preu per a famílies no sòcies de 4€ (preu soci 3,30€).

S’aprova la quota de no socis de 4€ per 20 vots a favor, 2 abstencions i 0 vots en contra.

3. PAPER DE LES FAMÍLIES A L’ESCOLA

Es demana a tots els assistents que opinin sobre:

 • Què oferim a l’escola?
 • Què necessitem de l’escola?

En els següents àmbits:

 • Acompanyament de les nostres filles i fills en concordança amb l’escola.
 • Nivell d’implicació de les famílies dins l’aula.
 • Implicació i definició de les funcions de les famílies per millorar la convivència.
 • Relació de les famílies amb l’entorn i l’escola.

Des de la junta de l’AFA es recolliran totes les opinions i propostes i es prepararà un document per presentar-lo a l’escola.

 

4. COMISSIÓ CULTURA: FESTA DE CARNESTOLTES

Rua de Carnestoltes Dreta de l’Eixample

El 21 de febrer hi ha la rua de Carnestoltes a la dreta de l’eixample, on hi participen entitats i associacions del barri. Comença a l’Escola Concepció a les 17 – 17:30h. Es proposa participar-hi.

S’aprova participar-hi per 20 vots a favor, 6 abstencions i 0 vots en contra.

Festa de carnestoltes de l’AFA

La festa de carnestoltes de l’AFA serà l’1 de març, per evitar el cap de setmana anterior on el dia 24 de febrer és dia de lliure elecció.

5. CONSELL ESCOLAR

Les obres estan en curs i acabaran amb la reparació de la font.

S’ha fet alguna modificació del PGA.

Projecte pati: a finals de gener ve una persona d’Escoles + Sostenibles per ajudar l’escola a engegar l’hort.

Des de la comissió de natura comenten que no reben feedback de les propostes que presenten a l’escola. Es comentarà des de la junta amb l’equip directiu.

6. PROGRAMA ENTORNS ESCOLARS

Els canvis que s’han aprovat per millorar l’entorn escolar són els següents:

 • Canvi de contenidors al xamfrà
 • Guanyar espai mitjançant parklets (jardineres de fusta) davant de l’entrada
 • Escocells afectats amb paviment drenant
 • Aparcabicicletes fins al pas de zebra
 • Motiu pictòric a terra
 • Estudiaran la possibilitat de ficar un semàfor i pas de zebra que connecti el passatge i l’accés a l’interior d’illa

7. COMISSIÓ MENJADOR

Les noves propostes de funcionament del menjador ja s’han iniciat i estan funcionant molt bé.

8. PRECS I PREGUNTES

S’ha aconseguit un taulell d’escacs i se n’han comprat tres de nous.

Es sol·licita a la Junta que demani informació a l’equip directiu sobre

 • Inici dels esmorzars amb fruita previstos.
 • Possibilitat de deixar els patinets dins de l’escola.

9. ASSISTÈNCIA PER CURSOS A L’ASSEMBLEA

Hem assistit a la reunió 28 persones (representant 40 infants) i el servei d’acollida ha atès a 20 infants.

 

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que jo, la Secretària, n’estenc la present acta amb el vist i plau de la Presidenta.

 

La Secretària                                                                            La Presidenta

Attma Castaño Silva                                                                 Sheila Garcia Puig

 

General

Espectacles familiars accessibles

 

29 de març de 2020

El silenci d’Hamelín

A càrrec de Farrés brothers i cia.

Què passaria si al conte del famós flautista hi hagués una nena sorda?

La Clara i el Bruno són germans. Són dos dels nens que van viure allò que va passar a la ciutat

d’Hamelín. Ara ja són grans i un personatge estrany els ha demanat d’explicar-ho de nou.

De vegades cal tornar al passat per posar les coses a lloc.

Objectes, paraules, llengua de signes, un DJ particular, silenci… i els avantatges de tenir

desavantatges. Un espectacle al voltant de les altres capacitats i les coses que no es diuen…

que acaben surant a la superfície.

Edat: a partir de 8 anys
Lloc: Centre Cívic Tomasa Cuevas c/ Dolors Masferrer i Bosch, 33-35 (Les Corts)
Hora: 12 h

Per a més informació consulteu el web del Centre Cívic Tomasa Cuevas:

www.ajuntament.barcelona.cat/ccivics/tomasacuevas


 

5 d’abril de 2020

Pendent de programació

Edat: a partir de 3 anys
Lloc: Centre Cultural La Casal Elizalde c/ València, 302 (Eixample)
Hora: 12 h

Per a més informació consulteu el web del Centre Cultural La Casa Elizalde:

www.casaelizalde.com


 

17 de maig de 2020

Cösmix

A càrrec de la companyia Teatre Mòbil

Dos viatgers infatigables, estranys i extravagants arriben a l’escenari programats per fer riure.

Com dos homes orquestra, despleguen les seves millors habilitats: fan música impossible,

fan teatre reciclàssic, fan l’animal i, fins i tot, ens avancen el futur en viu i en directe.

Edat: públic familiar
Lloc: Centre Cívic Tomasa Cuevas c/ Dolors Masferrer i Bosch, 33-35 (Les Corts)
Hora: 12 h

Per a més informació consulteu el web del Centre Cívic Tomasa Cuevas:

www.ajuntament.barcelona.cat/ccivics/tomasacuevas